Truy cập nội dung luôn

Thông tin báo chí

Quyết định V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hùng: xóm Đông Sinh, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên (lần đầu).

30-03-2022

Quyết định V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hùng: xóm Đông Sinh, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên (lần đầu).

QĐ V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thị Lâm: xóm Đông Sinh, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên (lần đầu).

30-03-2022

QĐ V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thị Lâm: xóm Đông Sinh, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên (lần đầu).

QĐ V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tiền: xóm Đông Sinh, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên (lần đầu).

30-03-2022

QĐ V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Tiền: xóm Đông Sinh, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên (lần đầu).

Quyết định V/v giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Khuyên: xóm Đông Sinh, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên (lần đầu)

29-03-2022

Quyết định V/v giải quyết khiếu nại của bà Hoàng Thị Khuyên: xóm Đông Sinh, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên (lần đầu)

Quyết định V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chinh: xóm Đông Sinh, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên (lần đầu).

29-03-2022

Quyết định V/v giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Chinh: xóm Đông Sinh, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên (lần đầu).

Thông tin báo chí BHXH Việt Nam và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT

10-03-2022

Thông tin báo chí BHXH Việt Nam và Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN ký Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thực hiện chính sách BHYT

BHXH Việt Nam: Sẵn sàng cho công tác triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chip trong KCB BHYT

02-03-2022

BHXH Việt Nam: Sẵn sàng cho công tác triển khai thí điểm sử dụng căn cước công dân gắn chip trong KCB BHYT

Thông tin báo chí các chế độ BHXH người lao động tham gia BHXH mắc Covid-19 được hưởng

28-02-2022

Thông tin báo chí các chế độ BHXH người lao động tham gia BHXH mắc Covid-19 được hưởng

Công văn V/v Báo cáo kết quả giải quyết đơn của bà Hà Thị Thức: xóm Giếng, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên.

26-11-2021

Công văn V/v Báo cáo kết quả giải quyết đơn của bà Hà Thị Thức: xóm Giếng, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên.

Công văn V/v Báo cáo kết quả giải quyết đơn của bà Nguyễn Thủy Vân: xóm Hắng, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên.

26-11-2021

Công văn V/v Báo cáo kết quả giải quyết đơn của bà Nguyễn Thủy Vân: xóm Hắng, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên.

Báo cáo Tổng hợp ý kiến cử tri, ý kiến của HĐND các cấp về Đề án thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

11-10-2021

Báo cáo Tổng hợp ý kiến cử tri, ý kiến của HĐND các cấp về Đề án thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Kế hoạch Tổ chức tiếp công dân 04 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND thị xã Phổ Yên khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

10-09-2021

Kế hoạch Tổ chức tiếp công dân 04 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND thị xã Phổ Yên khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Công văn về việc lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện về thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên.

30-08-2021

Công văn về việc lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện về thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên.

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5535

Tổng truy cập: 12396384