Truy cập nội dung luôn

Quy hoạch phát triễn

Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Hồng Tiến

18-04-2022

Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Hồng Tiến

Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên đến năm 2035

06-04-2022

Quyết định về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Phổ Yên, Thái Nguyên đến năm 2035

Dự án Khu đô thị Yên Bình triển khai xây dựng theo đúng quy định pháp luật

18-03-2022

Hiện nay, đang có một số bài báo phản ánh Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Yên Bình lách luật, “bán lúa non” ra thị trường đối với dự án Khu đô thị Yên Bình đang được triển khai thực hiện trên địa bàn phường Đồng Tiến và xã Tân Hương, T.X Phổ Yên. Trước thông tin này, phóng viên chúng tôi đã trực tiếp đến hiện trường dự án để tìm hiểu rõ vấn đề.

Thông báo kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình: Trụ sở làm việc khối các cơ quan thuộc thị xã Phổ Yên

04-03-2022

Thông báo kết quả thi tuyển phương án kiến trúc công trình: Trụ sở làm việc khối các cơ quan thuộc thị xã Phổ Yên

Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đông Cao - Tân Phú

11-02-2022

Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đông Cao - Tân Phú

Công văn V/v đăng tải thông tin công bố đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thanh Quang, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử

24-01-2022

Công văn V/v đăng tải thông tin công bố đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Thanh Quang, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử

Công văn V/v đăng tải thông tin công bố đồ án Điều chỉnh lần 2 quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Trường Thọ, thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

24-01-2022

Công văn V/v đăng tải thông tin công bố đồ án Điều chỉnh lần 2 quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Trường Thọ, thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

Công văn V/v đăng tải thông tin công bố đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đại Phong, phường Ba Hàng,thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

24-01-2022

Công văn V/v đăng tải thông tin công bố đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Đại Phong, phường Ba Hàng,thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

Công văn V/v đăng tải thông tin công bố đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (lần 2) Khu dân cư Đông Tây, thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

24-01-2022

Công văn V/v đăng tải thông tin công bố đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 (lần 2) Khu dân cư Đông Tây, thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

Công văn V/v đăng tải thông tin công bố đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Đường tránh chợ Cầu Gô, thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

24-01-2022

Công văn V/v đăng tải thông tin công bố đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Đường tránh chợ Cầu Gô, thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

Công văn V/v đăng tải thông tin công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở phường Ba Hàng (Khu số 2), thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

21-01-2022

Công văn V/v đăng tải thông tin công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở phường Ba Hàng (Khu số 2), thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình: Trụ sở làm việc khối các cơ quan thuộc thị xã Phổ Yên

14-01-2022

Thông báo mời thi tuyển phương án kiến trúc công trình: Trụ sở làm việc khối các cơ quan thuộc thị xã Phổ Yên

Công bố đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư và trung tâm hành chính - kinh tế - dịch vụ thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên khu số 1 lần 2

10-01-2022

Công bố đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư và trung tâm hành chính - kinh tế - dịch vụ thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên khu số 1 lần 2

Công văn V/v đăng tải thông tin công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở một số địa phương tại thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

08-01-2022

Công văn V/v đăng tải thông tin công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở một số địa phương tại thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

Công văn V/v đăng tải thông tin công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Ấm Diện 2, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

07-01-2022

Công văn V/v đăng tải thông tin công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở Ấm Diện 2, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

Công văn V/v đăng tải thông tin công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xóm Tân Ấp 1-2, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

07-01-2022

Công văn V/v đăng tải thông tin công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xóm Tân Ấp 1-2, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

Công văn V/v đăng tải thông tin công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xóm Quân Cay, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

07-01-2022

Công văn V/v đăng tải thông tin công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xóm Quân Cay, xã Phúc Thuận, thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

Công văn V/v đăng tải thông tin công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xóm Xuân Hà, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

07-01-2022

Công văn V/v đăng tải thông tin công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xóm Xuân Hà, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

Công văn V/v đăng tải thông tin công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xóm Bìa, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

07-01-2022

Công văn V/v đăng tải thông tin công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xóm Bìa, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

Công văn V/v đăng tải thông tin công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xóm Nhe, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

07-01-2022

Công văn V/v đăng tải thông tin công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xóm Nhe, xã Thành Công, thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7041

Tổng truy cập: 12395839