Truy cập nội dung luôn

Báo cáo thống kê

Nghiêm túc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

31-01-2021

Ngày 31/01/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 409/UBND-KGVX về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Báo cáo số liệu rà soát lập quy hoạch Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình.

14-01-2021

Ngày 14/01/2021, UBND thị xã ban hành Công văn số 44/UBND-TNMT V/v Báo cáo số liệu rà soát lập quy hoạch Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình.

Báo cáo rà soát và thống nhất chốt số liệu 03 loại rừng thị xã Phổ Yên.

11-01-2021

Ngày 11/01/2021, UBND thị xã ban hành Báo cáo số 06/BC-UBND về báo cáo rà soát và thống nhất chốt số liệu 03 loại rừng thị xã Phổ Yên.

Báo cáo kết quả rà soát bổ sung số liệu 03 loại rừng thị xã Phổ Yên.

20-10-2020

Ngày 24/9/2020, UBND thị xã ban hành Báo cáo số 190/BC-UBND về kết quả rà soát bổ sung số liệu 03 loại rừng thị xã Phổ Yên.

Báo cáo hồ sơ, số liệu phục vụ công tác khảo sát, thẩm tra của Ban Kinh tê - ngân sách HĐND tỉnh Thái Nguyên.

26-06-2020

Ngày 25/6/2020, UBND thị xã ban hành Báo cáo số 109/BC-UBND về hồ sơ, số liệu phục vụ công tác khảo sát, thẩm tra của Ban Kinh tê - ngân sách HĐND tỉnh Thái Nguyên.

Công văn về việc đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2017

01-08-2017

Ngày 17/7/2017, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 1173/UBND-QLĐT về việc đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng trong mùa mưa bão năm 2017.

​Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển - xã hội năm 2016, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

12-01-2017

Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển - xã hội năm 2016, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5555

Tổng truy cập: 12396270