Truy cập nội dung luôn

Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với các giáo sư

11-05-2022 06:40

Gặp mặt các giáo sư đang công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ngày 10/5, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký Văn bản số 1485/QĐ-ĐHQGHN về việc ban hành Đề án chăm sóc sức khỏe đối với đội ngũ giáo sư của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo đó, mục tiêu tổng quát của đề án là thí điểm chăm sóc, nâng cao sức khỏe đối với các giáo sư đang công tác tại Đại học Quốc gia Hà Nội đến hết năm 2025. Sau khi triển khai đánh giá, thẩm định kết quả, sẽ nhân rộng thành chính sách chăm sóc sức khỏe đối với nhà khoa học tại Đại học Quốc gia Hà Nội.

Cụ thể, đề án hướng tới nắm bắt, cập nhật tình trạng sức khỏe của các giáo sư tại Đại học Quốc gia Hà Nội và ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý, theo dõi sức khỏe, bệnh lý của các giáo sư để có tham vấn, cảnh báo kịp thời.

Xây dựng, triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với các giáo sư tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội bao gồm một số hoạt động: tư vấn sức khỏe qua đường dây nóng, tổ chức khám sức khỏe định kỳ hoặc chuyên sâu/tiêu chuẩn cao.

Cung cấp dịch vụ thăm khám tại nhà hoặc hỗ trợ các giáo sư khi phải điều trị tại Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội.

Hiện nay, Đại học Quốc gia Hà Nội có 64 giáo sư và 389 phó giáo sư. Đây là đội ngũ nhà khoa học trình độ cao có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ công cuộc phát triển và hội nhập quốc tế, thể hiện hình ảnh, vị thế của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Để thực hiện chính sách trọng dụng đối với các nhà khoa học trình độ cao, Đại học Quốc gia Hà Nội đang triển khai những chính sách ưu đãi đối với các giáo sư, phó giáo sư trong đó có chính sách về chăm sóc sức khỏe. 

Bệnh viện Đại học Quốc gia Hà Nội có chức năng đào tạo thực hành của Trường Đại học Y Dược và lĩnh vực khoa học sức khỏe của Đại học Quốc gia Hà Nội; khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, viên chức của Đại học Quốc gia Hà Nội.


nhandan.vn

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 13471280