Truy cập nội dung luôn

Phiên họp thứ VII Ban Chấp hành Hội Khuyến học TP Phổ Yên

02-06-2022 11:30

Sáng ngày 2/6, Ban Chấp hành Hội Khuyến học thành phố tổ chức phiên họp thứ VII nhằm sơ kết hoạt động công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự Hội nghị các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Hội Khuyến học TP và Chủ tịch hội khuyến học 18 xã, phường.

6 tháng đầu năm 2022, các cấp hội trong toàn TP đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, kết luận của Trung ương và kế hoạch của Ủy ban nhân dân TP về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; phối hợp với các đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động khuyến học và tổ chức tặng quà, động viên khuyến khích kịp thời các giáo viên, học sinh có thành tích trong giảng dạy, học tập. Công tác vận động xây dựng Quỹ khuyến học, khuyến tài được thực hiện có hiệu quả; việc sử dụng quỹ được tiến hành đúng đối tượng, đúng mục đích và công khai, minh bạch. Các cấp hội đã phát động và tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam và 20 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, Hội Khuyến học TP tiếp tục tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, kết luận của Đảng, nhất là Chỉ thỉ số 14/CT-TTg, ngày 25/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, giai đoạn 2021 - 2030; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích kỷ niệm 20 năm thành lập Hội Khuyến học tỉnh Thái Nguyên; biên soạn và hoàn thiện cuốn sách “Hội Khuyến học TP Phổ Yên - 20 năm xây dựng và phát triển”. Phối hợp thực hiện có hiệu quả công tác khuyến học, khuyến tài ở các địa phương; chương trình “Thắp sáng ước mơ tiếp sức em tới trường”. Củng cố, phát triển tổ chức hội các cấpvà đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tiếp tục vận động phát triển xây dựng quỹ khuyến học…/.

 

T/h: Dương ThịnhBản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 13499930