Truy cập nội dung luôn

Hội nghị trực tuyến chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

18-11-2021 15:29

Ngày 18/11/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Thái Nguyên tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai học tập Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021. Hội nghị được phát trực tuyến với sự tham gia của cán bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên các cơ sở đoàn trên địa bàn tỉnh. Thị Phổ Yên tham gia học tập tại 12 điểm cầu với sự góp mặt của 120 đoàn viên thanh niên.

Tại Hội nghị, đại biểu đã được truyền đạt các nội chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2021 về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Nội dung chuyên đề, gồm 2 phần:
Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay.

Thông qua việc học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giú đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, truyền thống, lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ./.

Thu Trang – N.HBản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 7294

Tổng truy cập: 12831974