Truy cập nội dung luôn

Triển khai công tác chuyển đổi số - hoạt động Tổ Công nghệ số cộng đồng; Tuyên truyền, thông báo hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn phường Ba Hàng

30-06-2022 11:23

/documents/557050/0/kyso+th%C3%B4ng+b%C3%A1o+tuy%C3%AAn+truy%E1%BB%81n+chuy%E1%BB%83n+%C4%91%E1%BB%95i+s%E1%BB%91.pdf/bc770118-a648-4b52-b9fa-d6db59e29f04

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND phường- Chủ trì hội nghị thông qua các văn bản về chuyển đổi số, hoạt động của Tổ công nghệ số cộng đồng

Các đại biểu tham dự hội nghị, thành viên tổ công nghệ số cộng đồng được hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng " Thái nguyên ID; Phổ Yên Smar City'' , Dịch vụ công trực tuyến....

 

 Một số Hình ảnh tại hội nghịBản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 13416081