Truy cập nội dung luôn

Phường Bắc Sơn phổ biến tuyên truyền tới nhân dân về việc thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

05-08-2022 14:58

Phổ biến, tuyên truyền rộng rãi tới các tổ dân phố, các cụm dân cư trên địa bàn về việc thực hiện việc thu, chi trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên (Nội dung chi tiết đính kèm trong Công văn số: 728 /UBND-GDDT , ngày 03/8/2022 của UBND thành Phố Phổ Yên và Công văn số 1678/SGDĐT-KHTC ngày tháng 7 năm 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên. (Tại đây).

1. /documents/465577/8775110/C%C3%B4ng+v%C4%83n+s%E1%BB%91+728+%281%29.pdf/9529d208-1db0-4ff4-bffd-72d2b8ff471c

2. /documents/465577/8775110/HUONG+DAN+THUC+HIEN+THU+CHI+NAM+HOC+2022-2023_Final.pdf/190081c0-55a0-4789-8c97-ff49f7040601Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 13508024