Truy cập nội dung luôn

Kỳ họp thứ 4 HĐND phường Bắc Sơn năm 2022

05-08-2022 15:59

Kỳ hKỳ họp thứ 4 HĐND phường Bắc Sơn năm 2022

Sáng ngày 05/8, HĐND phường Bắc Sơn, khóa II nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành tổ chức kỳ họp thứ 4  nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, đồng thời thông qua các báo cáo, Tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Về dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể và đại biểu HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.ọp thứ 4 HĐND phường Bắc Sơn năm 2022

Sáng ngày 05/8, HĐND phường Bắc Sơn, khóa II nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành tổ chức kỳ họp thứ 4  nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, đồng thời thông qua các báo cáo, Tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Về dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể và đại biểu HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Đ/c Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch HĐND phường phát biểu khai mạc kỳ họp

 

     Chủ tọa kỳ họp

 

 

Sáng ngày 05/8, HĐND phường Bắc Sơn, khóa II nhiệm kỳ 2021-2026 tiến hành tổ chức kỳ họp thứ 4  nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022, đồng thời thông qua các báo cáo, Tờ trình, đề án, dự thảo Nghị quyết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Về dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể và đại biểu HĐND phường khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

ctcm duy dũng

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 13508542