Truy cập nội dung luôn

Kiểm tra việc thực hiện Quy định số 11 của Bộ Chính trị

19-05-2022 07:19

Thực hiện kế hoạch kiểm tra theo quyết định số 1024 của BTV Tỉnh uỷ Thái Nguyên, chiều ngày 16/5, Đoàn công tác của Tỉnh uỷ do đ/c Phan Thanh Hà – UV BCH Đảng bộ tỉnh – Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy đã có buổi làm việc với BTV Thành uỷ Phổ Yên về kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy định số 11 ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có đ/c Bùi Văn Lương, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP, lãnh đạo một số Ban xây dựng Đảng Thành ủy, UBND TP, các đ/c lãnh đạo Đảng ủy, UBND 3 xã, phường gồm: Hồng Tiến, Đồng Tiến và Thành Công.

Cụ thể hoá Quy định số 11 của Bộ Chính trị, từ năm 2019 đến nay, Thành uỷ Phổ Yên đã ban hành 30 văn bản, UBND thành phố ban hành 14 văn bản liên quan. Đồng thời chỉ đạo các xã, phường bố trí địa điểm tiếp công dân và tổ chức, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Đặc biệt, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các địa phương và cơ quan thực hiện đúng quy định pháp luật và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác này. Kết quả, sau 3 năm thực hiện, riêng đối với đồng chí Bí thư Thành uỷ đã tiếp định kỳ và đột xuất 45 buổi đối với 32 vụ việc, 90% số vụ việc đã giải quyết xong, số còn lại đang được tiếp tục giải quyết; đã tiếp xúc, đối thoại 3 cuộc với nhân dân 3 địa phương, qua đó tiếp thu, trả lời và tiếp nhận giải quyết gần 70 ý kiến, kiến nghị. Trong công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư đã tiếp nhận 194 đơn của 105 vụ việc, đến nay đã chuyển hoặc chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền giải quyết và giải quyết 87% số vụ việc, trong đó có nhiều vụ việc kéo dài. Kể từ khi đồng chí Bí thư Thành uỷ đồng thời là chủ tịch UBND thành phố, công tác tiếp dân, đối thoại với dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân đạt hiệu quả tốt hơn, cơ bản các vụ việc được giải quyết dứt điểm. Đối với bí thư cấp uỷ cấp xã trên địa bàn, công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân cũng được đặc biệt quan tâm và thực hiện nghiêm túc…

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ một số nội dung, như: công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết các khiếu nại, phản ánh, tố cáo; kết quả giải quyết các khiếu nại, tố cáo kéo dài; kết quả thực hiện các kết luận của tỉnh về giải quyết các ý kiến, kiến nghị, đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; chất lượng giải quyết một số vụ việc; những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết theo thẩm quyền của địa phương; kết quả các cuộc thanh tra, kiểm tra đối với những vấn đề liên quan; bài học kinh nghiệm của địa phương,… Kết quả buổi kiểm tra và các ý kiến, kiến nghị của địa phương sẽ được đoàn tổng hợp, báo cáo BTV Tỉnh uỷ. Kết luận buổi kiểm tra cũng sẽ được công bố theo quy định./.

T/h: Dương Thịnh – Nguyễn HưngBản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 13535892