Truy cập nội dung luôn

Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên: Tập huấn, quán triệt Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư Trung ương Đảng

21-05-2022 12:25

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị tập huấn quán triệt Chỉ thị số 12

Hội nghị tập huấn quán triệt Chỉ thị số 12 của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm quán triệt sâu sắc nội dung về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới tới các hội viên của Hội. Từ đó nâng cao hơn nữa sự hiểu biết, kiến thức trong hoạt động đối ngoại để triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương, đơn vị. Qua đó, gắn chặt hơn tình hữu nghị giữa các nước trên thế giới cũng như đảm bảo quyền và lợi ích của Nhân dân…

Hội nghị tập huấn quán triệt được tổ chức trong thời gian 01 ngày. Tại Hội nghị, hội viên được các giảng viên quán triệt phổ biến về nội dung tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số; chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động; kiểm tra, giám sát và đánh giá việc tổ chức thực hiện; mối quan hệ giữa Việt Nam - Lào và các nước Mỹ, Trung Quốc, Campu chia. Cùng với đó là một số nội dung thời sự nóng trong nước và quốc tế, nhất là thời sự chính sự Nga - Ucraina…

Hoàng Minh
thainguyen.gov.vn

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 13417967