Truy cập nội dung luôn

Giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

13-05-2022 20:01

Đồng chí Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh chủ trì buổi giám sát

Thực hiện các chính sách hỗ trợ tổ chức, cá nhân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 của Trung ương và tỉnh, Sở LĐTB&XH đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai rà soát, thống kê đối tượng được thụ hưởng và tiến hành hướng dẫn, tổ chức thực hiện chi trả bảo đảm kịp thời, minh bạch, đúng đối tượng. Kết quả, trong năm 2020, đã chi trả hỗ trợ cho trên 180 nghìn đối tượng, với kinh phí gần 170 tỷ đồng; năm 2021 chi trả hỗ trợ cho gần 185 nghìn đối tượng, kinh phí trên 51 tỷ đồng; từ đầu năm 2022 đến nay chi trả hỗ trợ cho gần 184 nghìn đối tượng, kinh phí trên 33 tỷ đồng. Trong 3 năm thực hiện chính sách, Sở LĐTB&XH tổ chức 2 đợt thanh tra, kiểm tra, giám sát tại 9 đơn vị cấp huyện. Đến nay, trên địa bàn tỉnh không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến các chính sách này. Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có trên 38,8 nghìn người đang hưởng chính sách trợ giúp xã hội. Từ năm 2020 đến nay, Sở thực hiện trợ cấp xã hội thường xuyên cho trên 213 nghìn người với tổng kinh phí trên 543 tỷ đồng... Việc triển khai các chính sách đã góp phần giúp các tổ chức, cá nhân vượt qua khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh.

Bên cạnh kết quả đạt được, quá trình triển khai các chính sách hỗ trợ vẫn còn những khó khăn, hạn chế như: Việc thống kê, rà soát lập danh sách đối tượng được thụ hưởng lớn, trong khi đội ngũ cán bộ thực thi ở cơ sở mỏng, trình độ không đồng đều, do đó ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện; một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp có lượng hồ sơ nhiều (1.000 - 5.000 hồ sơ), trong khi thời gian thẩm định hồ sơ của cấp huyện ngắn (02 ngày) nên khó hoàn thành thẩm định trong thời gian quy định; công tác phối hợp chi trả tiền trợ cấp cho các đối tượng thụ hưởng giữa UBND cấp xã và bưu điện ở một số địa phương chưa chặt chẽ, dẫn đến nhiều trường hợp chưa được chi trả kịp thời...

Tại Hội nghị, các đại biểu đề nghị Sở LĐTB&XH làm rõ một số nội dung về quy trình phối hợp thực hiện rà soát, thẩm định đối tượng thụ hưởng; nghiên cứu phương thức chi trả qua tài khoản ngân hàng cho các đối tượng chính sách; vấn đề giá các dịch vụ hỗ trợ trợ giúp xã hội; việc tham mưu xây dựng chính sách khuyến khích thành lập các Trung tâm trợ giúp xã hội ngoài công lập...

Kết quả giám sát sẽ được Đoàn giám sát tổng hợp, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh và chuyển các ý kiến, kiến nghị của đơn vị tới các cơ quan liên quan xem xét, giải quyết./.

Trần Huyền
thainguyen.gov.vn

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 13417185