Truy cập nội dung luôn

Thông tin quy hoạch

Công văn V/v đăng tải thông tin công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xóm Thuận Đức, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

07-01-2022

Công văn V/v đăng tải thông tin công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xóm Thuận Đức, xã Minh Đức, thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

Công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xóm Cơ Phi xã Vạn Phái, thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử

27-12-2021

Công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xóm Cơ Phi xã Vạn Phái, thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử

Công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xóm Hạ, xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

27-12-2021

Công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xóm Hạ, xã Nam Tiến, thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

Công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xóm Thành Nam – Duyên Bắc, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

27-12-2021

Công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xóm Thành Nam – Duyên Bắc, xã Tân Hương, thị xã Phổ Yên trên cổng thông tin điện tử.

Công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Hoàng Thanh, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên (Khu số 2) trên cổng thông tin điện tử.

27-12-2021

Công bố đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Hoàng Thanh, phường Đồng Tiến, thị xã Phổ Yên (Khu số 2) trên cổng thông tin điện tử.

Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên

18-11-2021

Quyết định về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thái Nguyên

Nghị quyết về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu nông nghiệp ứng dụng côn nghệ cao Thái Nguyên

04-11-2021

Nghị quyết về việc thông qua Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu nông nghiệp ứng dụng côn nghệ cao Thái Nguyên

Đề án thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

09-09-2021

Đề án thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Đăng tải thông tin công bố đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam Thái, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên trên cổng thông tin điện tử.

30-08-2021

Đăng tải thông tin công bố đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Nam Thái, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên trên cổng thông tin điện tử.

Thông báo giới thiệu Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu chức năng đô thị phía Bắc Phổ Yên, thái Nguyên.

29-06-2021

Thông báo giới thiệu Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu chức năng đô thị phía Bắc Phổ Yên, thái Nguyên.

Thông báo giới thiệu Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu chức năng đô thị phía Nam Phổ Yên, thái Nguyên.

29-06-2021

Thông báo giới thiệu Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu chức năng đô thị phía Nam Phổ Yên, thái Nguyên.

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư nông thôn xóm Vàng, xã Tân Hương, TX Phổ Yên.

31-05-2021

Ngày 23/4/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Quyết định số 3056/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư nông thôn xóm Vàng, xã Tân Hương, TX Phổ Yên.

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Citi Home, xã Tân Hương, TX Phổ Yên

31-05-2021

Ngày 23/4/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Quyết định số 3055/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Citi Home, xã Tân Hương, TX Phổ Yên.

Thông báo kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình: Xây dựng quần thể Văn hóa - Thể thao - Công viên cây xanh thị xã Phổ Yên

06-05-2021

Ngày 06/5/2021 Ban quản lý DA đầu tư XD thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 06/TB-QLDA về kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình: Xây dựng quần thể Văn hóa - Thể thao - Công viên cây xanh thị xã Phổ Yên.

Thông báo Thông báo V/v công khai thông tin và tiếp nhận hồ sơ thành lập Cụm Công nghiệp Minh Đức 1, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

13-04-2021

Ngày 13/4/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 175/TB-UBND Thông báo V/v công khai thông tin và tiếp nhận hồ sơ thành lập Cụm Công nghiệp Minh Đức 1, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Thông báo V/v công khai thông tin và kết quả tiếp nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Tân Phú 2, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

01-04-2021

Ngày 01/4/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 170/TB-UBND về công khai thông tin và kết quả tiếp nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Tân Phú 2, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Thông báo V/v công khai thông tin và kết quả tiếp nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Tân Phú 1, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

01-04-2021

Ngày 01/4/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 169/TB-UBND về Thông báo V/v công khai thông tin và kết quả tiếp nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Tân Phú 1, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Thông báo V/v công khai thông tin và kết quả tiếp nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp số 2, cảng Đa Phúc, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

01-04-2021

Ngày 01/4/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 168/TB-UBND về công khai thông tin và kết quả tiếp nhận hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp số 2, cảng Đa Phúc, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Thông báo mời thi tuyển Phương án kiến trúc công trình: Xây dựng quần thể khu văn hóa thể thao, công viên cây xanh thị xã Phổ Yên.

25-02-2021

Ngày 25/02/2021, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 29/CV-QLDA về đề nghị đăng tải thông báo mời thi tuyển Phương án kiến trúc công trình: Xây dựng quần thể khu văn hóa thể thao, công viên cây xanh thị xã Phổ Yên.

Thông báo lấy ý kiến đóng góp vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Phổ Yên.

22-02-2021

Ngày 22/02/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 20/TB-UBND về việc lấy ý kiến đóng góp vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Phổ Yên.

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 13517662