Truy cập nội dung luôn

Công bố đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư và trung tâm hành chính - kinh tế - dịch vụ thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên khu số 1 lần 2

10-01-2022 09:11

Công bố đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 khu dân cư và trung tâm hành chính - kinh tế - dịch vụ thị trấn Ba Hàng, huyện Phổ Yên khu số 1 lần 2

Quyết định điều chỉnh Bản đồ

 

 Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 1

Tổng truy cập: 13479778