Truy cập nội dung luôn

Have a nice day! Lê Mạnh Cường Director Mobile: 0913 851 228 / 0987 800 785 Email:Lemanhcuonggt@gmail.com ==================================== CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG Add: Tổ dân phố Quán Vã - Phường Ba Hàng - TX.Phổ Yên -Tỉnh Thái Nguyên Tel : 0208 3.863 256 Fax : 0208 3.763 353 Tax Code ( MST): 4600 956 926 Account (TK): 119 0000 75439 - Ngân hàng Công Thương Sông công Thái Nguyên Account (TK): 3981 00000 15030 - Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên Account(TK):8508201001610 - Ngân hàng Nông Nghiệp và PT Nông Thôn Phổ Yên Email:congtythepvietcuong@gmail.com Website: http://Thepvietcuong.com

27-04-2022 14:06

Have a nice day!
 
Lê Mạnh Cường
Director
Mobile: 0913 851 228 / 0987 800 785
Email:Lemanhcuonggt@gmail.com
====================================
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI THÉP VIỆT CƯỜNG
Add:  Tổ dân phố Quán Vã - Phường Ba Hàng - TX.Phổ Yên -Tỉnh Thái Nguyên
Tel  : 0208 3.863 256
Fax : 0208 3.763 353
Tax Code ( MST): 4600 956 926
Account (TK): 119 0000 75439 - Ngân hàng Công Thương Sông công Thái Nguyên
 
Account (TK): 3981 00000 15030 - Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Nam Thái Nguyên
Account(TK):8508201001610 - Ngân hàng Nông Nghiệp và PT Nông Thôn Phổ Yên
Email:congtythepvietcuong@gmail.com
Website: http://Thepvietcuong.com


Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5743

Tổng truy cập: 12396245