Truy cập nội dung luôn

Thông tin chỉ đạo điều hành

Quyết định ban hành Hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị

02-12-2021

Quyết định ban hành Hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị

Hướng dẫn thực hiện giảm lãi suất cho vay tín dụng các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội

01-12-2021

Hướng dẫn thực hiện giảm lãi suất cho vay tín dụng các chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã tại hội nghị triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

29-11-2021

Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã tại hội nghị triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Công văn V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

29-11-2021

Công văn V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư trên địa bàn xóm Mãn Chiêm, xã Hồng Tiến

26-11-2021

Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư trên địa bàn xóm Mãn Chiêm, xã Hồng Tiến

Quyết định v/v thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư trên địa bàn TDP An Bình, Đồng Tiến

26-11-2021

Quyết định v/v thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư trên địa bàn TDP An Bình, Đồng Tiến

Quyết định v/v thiết lập cách ly y tế tại cụm dân cư trên địa bàn thị xã xóm Hồ 2, xã Minh Đức thị xã Phổ Yên

25-11-2021

Quyết định v/v thiết lập cách ly y tế tại cụm dân cư trên địa bàn thị xã xóm Hồ 2, xã Minh Đức thị xã Phổ Yên

Báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19

24-11-2021

Báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19

Quyết định V/v thành lập vùng cách ly y tế tại khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên.

24-11-2021

Quyết định V/v thành lập vùng cách ly y tế tại khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên.

Quyết định V/v thành lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư trên địa bàn xóm Chùa I và Chùa 2 xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên.

24-11-2021

Quyết định V/v thành lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư trên địa bàn xóm Chùa I và Chùa 2 xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên.

Công văn triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

27-10-2021

Công văn triển khai chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24/9/2021 của Chính phủ và Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Công văn đóng góp ý kiến tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

04-10-2021

Công văn số 1581 về đóng góp ý kiến tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

Báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

01-10-2021

Ngày 01/10/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Báo cáo số 805 về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Báo cáo kết quả công tác CCHC thị xã Phổ Yên 9 tháng năm 2021

30-09-2021

Ngày 30/9/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Báo cáo số 325/BC-UBND về kết quả công tác CCHC thị xã Phổ Yên 9 tháng năm 2021

Công văn điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới

26-09-2021

Ngày 26/9/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 1538/UBND-VP về điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong trạng thái bình thường mới

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 23/3/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng giai đoạn 2021 - 2025

15-09-2021

Ngày 15/9/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Kế hoạch số 136/KH-UBND về triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 23/3/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng giai đoạn 2021 - 2025

Đề án thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

09-09-2021

Đề án thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Công văn triển khai hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

08-09-2021

Ngày 08/9/2021, UIBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 1416/UBND-LĐTBXH về triển khai hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

Tổ chức dạy học đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

06-09-2021

Ngày 06/9/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 1408/UBND-GD V/v tổ chức dạy học đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

Công văn về việc lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện về thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên.

30-08-2021

Công văn về việc lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện về thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên.

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6365

Tổng truy cập: 12893252