Truy cập nội dung luôn

Thông báo danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và cán bộ văn phòng việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thị xã Phổ Yên

24-01-2022 08:36

Thông báo danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và cán bộ văn phòng việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thị xã Phổ Yên

Xem chi tiết

 

 Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 8682

Tổng truy cập: 12893621