Truy cập nội dung luôn

Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu dân cư Hồng Tiến thuộc xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên.

17-11-2021 09:26

Thông báo kết quả lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản quyền sử dụng đất tại Khu dân cư Hồng Tiến thuộc xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên.

Xem chi tiết

 

 Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7469

Tổng truy cập: 12387117