Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 65./GP-UBND GPXD Cấp cho: Ông Hoàng Văn Tuyển, Nam Tiến, thành phố Phổ Yên 18/05/2022
2 64./GP-UBND GPXD Cấp cho: Ông Hoàng Văn Tuyển, phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên 18/05/2022
3 63./GP-UBND GPXD Cấp cho: Ông Hoàng Văn Tuyển, phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên 18/05/2022
4 62./GP-UBND GPXD Cấp cho: Ông Trần Đức Anh, phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên 18/05/2022
5 61./GP-UBND GPXD Cấp cho: Ông Nguyễn Văn Quân và bà Phạm Thị Đúc, Phường Đồng Tiến, Thành phố Phổ Yên 18/05/2022
6 60/GP-UBND GPXD Cấp cho: Ông Nguyễn Đình Long, Phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên 16/05/2022
7 59/GP-UBND GPXD Cấp cho: Bà Lê Thị Thái Bình, phường Bãi Bông, thành phố Phổ Yên 13/05/2022
8 58/GP-UBND GPXD Cấp cho: Ông Nguyễn Văn Quyền và bà Nguyễn Thị Bẩy, Phường Tân Hương, thành phố Phổ Yên 13/05/2022
9 57./GP-UBND GPXD Cấp cho: Ông Trương Đình Hanh, Phường Nam Tiến, thành phố Phổ Yên 13/05/2022
10 56/GP-UBND GPXD Cấp cho: Ông Trần Văn Bình, phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên 13/05/2022
11 55/GP-UBND GPXD cấp cho Ông Đỗ Văn Mạnh và bà Trần Thị Hằng, phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên 10/05/2022
12 54/GP-UBND GPXD Cấp cho: Bà Lê Thị Nga, phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên 10/05/2022
13 53./GP-UBND GPXD Cấp cho: Ông Trần Bằng Giang và bà Nguyễn Thị Hằng, Phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên 10/05/2022
14 52./GP-UBND GPXD Cấp cho: Bà Nguyễn Thị Vân, Phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên 10/05/2022
15 51/GP-UBND GPXD Cấp cho: Ông Đào Văn Viên, phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên 10/05/2022
16 50./GP-UBND GPXD Cấp cho: Ông Bùi Quang Giang, phường Ba Hàng, thành phố Phổ Yên 10/05/2022
17 49./GP-UBND GPXD Cấp cho: Ông Tạ Văn Lợi, phường Đồng Tiến, thành phố Phổ Yên 10/05/2022
18 48./BC-UBND GPXD cấp cho ông Trần Đức Mạnh, Phường Trung Thành, thành phố Phổ Yên 10/05/2022
19 47/GP-UBND GPXD hộ Ông Đinh Văn Ban, phường Ba Hàng 09/05/2022
20 46/GP-UBND GPXD hộ Bà Ngô Thị Lan Phú, phường Đồng Tiến 09/05/2022
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7194

Tổng truy cập: 12395733