Truy cập nội dung luôn

Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật Thị xã triển khai nhiệm vụ năm 2022

20-01-2022 17:00

Chiều ngày 20/1, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật T.X Phổ Yên tổ chức Hội nghị đánh giá công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, giai đoạn 2017-2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022. Đ/c Trần Xuân Trường – UV BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật Thị xã dự và chủ trì Hội nghị.

Giai đoạn 2017-2021, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật T.X đã căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn tổ chức đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định, hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ. Qua đánh giá, chấm điểm, 100% xã, phường đều đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quyết định số 619/QĐ-Ttg và Thông tư số 07/2017 của bộ Tư pháp. Việc thực hiện đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật đã giúp người dân ở cở sở nắm bắt và được quyền tiếp cận thông tin liên quan đến đời sống của mình, phát huy quyền dân chủ trực tiếp; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, Nhân dân trong thi hành và chấp hành pháp luật; thu hút các tổ chức, đoàn thể ở cở sở tham gia

Tại Hội nghị, các thành viên Hội đồng cũng đã thống nhất việc đánh giá số điểm và đề nghị công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021, đồng thời triển khai nhiệm vụ công tác của Hội đồng đánh giá năm 2022.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thị xã, Chủ tịch Hội đồng đề nghị các thành viên trong Hội đồng tăng cường phối hợp với 18 xã, phường trong công tác tuyên truyền để đội ngũ công chức và Nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở. Trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan, trong việc xây dựng xã, phường bảo đảm việc tiếp cận pháp luật cho người dân gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương./.

T/h: Dương ThịnhBản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7346

Tổng truy cập: 12395723