Truy cập nội dung luôn

Thông tin đề tài khoa học

Quyết định về việc kiện toàn các Tổ chức xét, chấm sáng kiến thuộc Hội đồng sáng kiến thị xã Phổ Yên.

30-12-2020

Ngày 17/11/2020, Hội đồng sáng kiến thị xã Phổ Yên ban hành Quyết định số 212/QĐ-BCĐ về kiện toàn các Tổ chức xét, chấm sáng kiến thuộc Hội đồng sáng kiến thị xã Phổ Yên.

Quyết định công nhận kêt quả sáng kiến đợt II năm 2020

29-12-2020

Ngày 18/12/2020, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Quyết định số 8137/QĐ-UBND về công nhận kêt quả sáng kiến đợt II năm 2020.

Quyết định kiện toàn Hội đồng khoa học công nghệ thị xã năm 2020

26-11-2020

Ngày 16/11/2020, UBND thị xã ban hành Quyết định số 7344/QĐ-UBND về kiện toàn Hội đồng khoa học công nghệ thị xã năm 2020 .

Báo cáo kết quả hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 định hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025.

30-10-2020

Ngày 12/10/2020, UBND thị xã ban hành Báo cáo số 203/BC-UBND về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020 định hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025.

Quyết định công nhận kết quả sáng kiến đợt I năm 2020.

30-06-2020

Ngày 30/6/2020, UBND thị xã Phổ Yên ban hành QĐ số 4293/QĐ-UBND về công nhận kết quả sáng kiến đợt I năm 2020.

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:6577

Tổng truy cập: 12395579