Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 10/CT-UBND chỉ thị về việc tập huấn cán bộ dân quân tự vệ năm 2022 16/11/2021 Bùi Văn Lương
2 1802/UBND-NV v/v đề nghị xếp lương đối với cán bộ cấp xã 15/11/2021 Bùi Văn Lương
3 68-CV/ĐU v/v đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và đánh giá cán bộ năm 2021 (đề nghị các đơn vị cập nhật lại vb này, có bổ sung thêm mẫu kkts theo nđ 130) 08/11/2021
4 10543/QĐ-UBND qđ v/v nâng lương thường xuyên cán bộ cấp xã đối với ông nguyễn văn huấn 05/11/2021 Bùi Văn Lương
5 1744/UBND-NV v/v đề nghị xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã. 04/11/2021
6 1721/UBND-VHTT đăng ký danh sách tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức làm công tác văn hóa 01/11/2021
7 455/QĐ-MTTQ Thành lập Đoàn giám sát giám sát việc thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ 30/09/2021
8 1570/UBND-NV v/v xin ý kiến liên quan đến quy trình công tác cán bộ đối với chức danh hiệu trưởng, phó hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học và mầm non trực thuộc. 30/09/2021 Bùi Văn Lương
9 65/KH-MTTQ Giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ (Ủy ban MTTQ thị xã nhờ chuyển đến xã, phường) 07/09/2021
10 156-TB/TU Công tác cán bộ 27/05/2021 Bùi Văn Lương
11 146-TB/TU Công tác cán bộ 12/05/2021 Bùi Văn Lương
12 35/TB-VP Thông báo danh sách Cán bộ, Công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 20/10/2020
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5528

Tổng truy cập: 12396342