Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 26/NQ-HĐND V/v quy định chính sách hỗ trợ chi phí hỏa táng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2022- 2025 10/12/2021
2 23/NQ-HĐND V/v quy định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc gia đình hộ cận nghèo và người thuộc gia đình hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 10/12/2021
3 15/NQ-HĐND V/v quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội và đối tượng khó khăn khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 04/11/2021
4 136/KH-UBND KH triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 23/3/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng giai đoạn 2021 - 2025 15/09/2021 Bùi Văn Lương
5 07/2021/NĐ-CP Quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 27/01/2021
6 02/2020/UBTVQH14 Pháp lệnh ưu đãi Người có công 2020 09/12/2020
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 6316

Tổng truy cập: 12893220