Truy cập nội dung luôn

Hội nghị thẩm tra của Ban kinh tế - xã hội

08-04-2022 15:52

Sáng 8/4, Ban Kinh tế - xã hội Hội đồng nhân dân thị xã tổ chức Hội nghị thẩm tra các Báo cáo, Tờ trình, dự thảo nghị quyết của Uỷ ban nhân dân thị xã trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Phổ Yên khoá II. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, UV BTV, Trưởng Ban tổ chức Thị uỷ, Trưởng Ban kinh tế xã hội chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Vũ Thị Thơm, Ủy viên BTV Thị ủy, Phó Chủ tịch HĐND Thị xã; Trần Xuân Trường, UV BTV, Phó chủ tịch UBND thị xã, các đồng chí trong Thường trực HĐND, thủ trưởng một số phòng ban chuyên môn có liên quan thị xã.

Hội nghị đã thẩm tra, cho ý kiến vào một số nội dung Báo cáo, Tờ trình về: Tiến độ triển khai các dự án trong Kế hoạch đầu tư công thị xã Phổ Yên; Điều chỉnh bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch đầu tư công thị xã Phổ Yên năm 2022; Điều chỉnh bổ sung chủ chương đầu tư các dự án do HĐND thị xã uỷ quyền theo Luật đầu tư công; Các Tờ trình: Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; kế hoạch đầu tư công thị xã Phổ Yên năm 2022; Quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương năm 2022; Điều chỉnh bổ sung đầu tư dự án xây dựng Trụ sở làm việc các cơ quan hành chính thị xã Phổ Yên; Bổ sung chủ trương đầu tư các dự án do HĐND thị xã uỷ quyền theo Luật đầu tư công; Báo cáo tiến độ thực hiện Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thị xã Phổ Yên; Kết quả thực hiện Chương trình Chuyển đổi số  Quý I năm 2022…cùng một số nội dung Báo cáo, Tờ trình quan trọng khác.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào các tờ trình, dự thảo báo cáo mà UBND thị xã dự kiến trình tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Phổ Yên khoá II.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban kinh tế - xã hội thị xã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND thị xã và ý kiến các đại biểu tại Hội nghị. Đồng thời đồng chí đề nghị ngành chuyên môn phối hợp với Văn phòng HĐND – UBND thị xã tiếp tục nghiên cứu chỉnh sửa, hoàn thiện dự thảo báo cáo thẩm tra để trình tại Kỳ họp thứ 7, HĐND Thành phố khóa II, nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định./.

                                                                             Thu TrangBản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập: 9124

Tổng truy cập: 12893676