Truy cập nội dung luôn

Hội khuyến học xã Thành Công tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.

15-10-2020 10:30

Sáng 15/10, Hội Khuyến học xã Thành Công tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Thái Văn Dũng, Chủ tịch Hội khuyến học Thị xã tới dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội. Cùng dự có lãnh đạo Đảng ủy, UBND, các ban ngành, đoàn thể và 45 đại biểu chính thức về dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, Hội khuyến học xã Thành Công đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền cơ sở về công tác khuyến học, tuyên truyền vận động nhân dân tham gia phong trào khuyến học khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Đến nay, toàn xã có 37 chi hội, ban khuyến học, với trên 4.200 hội viên. Tổng số gia đình đạt "Gia đình học tập" trên 2.600 gia đình (chiếm trên 60% so với gia đình trong toàn xã); 4 dòng họ đạt danh hiệu "Dòng họ học tập"; 17/29 xóm cộng đồng học tập. Trong 5 năm qua, UBND xã, Ban chấp hành Hội khuyến học xã đã khen thưởng cho trên 1100 lượt học sinh em đạt thành tích trong học tập, học sinh đỗ đại học, học sinh nghèo vượt khó với tổng số tiền trên 300 triệu đồng.

 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Thái Văn Dũng, Chủ tịch Hội Khuyến học Thị xã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội khuyến học xã Thành Công đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời đề nghị cấp ủy chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị mà nòng cốt là Hội khuyến học xã cần tiếp tục quan tâm đẩy mạnh hoạt động khuyến học khuyến tài. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Kết luận số 49 ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ chính trị khóa 10 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”. Đẩy mạnh tuyên truyền để nhân dân hiểu về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giáo dục - đào tạo, về hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Tiếp tục xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh, duy trì và phát huy tốt vai trò của Chi hội khuyến học ở các thôn và các Ban khuyến học dòng họ.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới gồm 21 thành viên và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội Khuyến học thị xã nhiệm kỳ 2020-2025.Tại Đại hội, UBND xã Thành Công đã biểu dương khen thưởng cho các tập thể, cá nhân và gia đình có thành tích tiêu biểu trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trong nhiệm kỳ qua./.

Đình Quỳnh.Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4482

Tổng truy cập: 1386381