Văn bản pháp quy Văn bản pháp quy
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành
1 02/QĐ-UBND Ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã Phổ Yên năm 2018.
2 6395/QĐ-UBND Ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" thị xã Phổ Yên. 08/11/2019
3 01/2019/QĐ-UBND Quyết định về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên ban hành. 16/10/2019
4 5223/QĐ-UBND về sửa đổi Quyết định số 5144/QĐ-UBND ngày 26/9/2019 của UBND thị xã Phổ Yên V/v Ban hành Quy chế trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thị xã Phổ Yên. 01/10/2019
5 5156/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thông thị xã Phổ Yên. 27/09/2019
6 5157/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã Phổ Yên. 27/09/2019
7 5144/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế, trách nhiệm và quan hệ phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn thị xã Phổ Yên. 26/09/2019
8 4289/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. 09/08/2019
9 2478/QĐ-UBND Ban hành quy chế Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc Văn phòng HĐND-UBND thị xã. 06/05/2019
10 1827/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của thành viên Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm thị xã Phổ Yên. 09/04/2019
11 1787/QĐ-UBND Về việc ban hành Quy chế về công tác trực phòng, chống thiên tai năm 2019. 04/04/2019
12 37/KH-UBND Kế hoạch tham gia Đại hội TDTT tỉnh Thái Nguyên lần thứ VIII, năm 2018 05/03/2018
13 23/UBND-VP V/v đăng ký rà soát, đánh giá TTHC năm 2018 10/01/2018
14 8682/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin của Cổng thông tin điện tử thị xã Phổ Yên. 29/11/2017
15 8681/QĐ-UBND V/v thành lập Ban biên tập Cổng thông tin điện tử thị xã Phổ Yên. 29/11/2017
16 8680/QĐ-UBND V/v thành lập Hội đồng biên tập Cổng thông tin điện tử thị xã Phổ Yên. 29/11/2017
17 1097/UBND-LĐTBXH Rà soát, thống kê báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác người cao tuổi năm 2017 14/07/2017
18 1096/UBND-NV Chuẩn bị hồ sơ, báo cáo làm việc với đoàn thanh tra của Sở Nội vụ về quản lý công chức, viên chức 14/07/2017
19 1088/UBND-TCKH Đề nghị chấp thuận địa điểm và chủ trương đầu tư dự án cho Công ty CP Thuốc thú y Đức Hạnh Marphavet 13/07/2017
20 1093UBND-QLĐT Thực hiện quản lý quy hoạch dự án Bến xe khách thị xã Phổ Yên 13/07/2017
Bản đồ hành chính