Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 3205/QĐ-UBND v/v điều chỉnh, bổ sung QĐ số 8122/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND thị xã Phổ Yên v/v phê duyệt p/a sản xuất nông lâm nghiệp và PTNT năm 2020 04/02/2021 Trần Xuân Trường
2 155/CĐ-BCH Công điện V/v chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra Hồi 07h00 ngày 07/7/2020. 04/02/2021
3 303/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn năm 2021 thị xã Phổ Yên 18/01/2021
4 7709/QĐ-UBND V/v ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã Phổ Yên 30/11/2020
5 7699/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch kiểm tra của Đoàn Kiểm tra liên ngành được thành lập theo Quyết định số 7308/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên. 27/11/2020
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3114

Tổng truy cập: 3863485