Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 3205/QĐ-UBND v/v điều chỉnh, bổ sung QĐ số 8122/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND thị xã Phổ Yên v/v phê duyệt p/a sản xuất nông lâm nghiệp và PTNT năm 2020 04/02/2021 Trần Xuân Trường
2 155/CĐ-BCH Công điện V/v chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra Hồi 07h00 ngày 07/7/2020. 04/02/2021
3 303/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn năm 2021 thị xã Phổ Yên 18/01/2021
4 7709/QĐ-UBND V/v ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã Phổ Yên 30/11/2020
5 7699/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch kiểm tra của Đoàn Kiểm tra liên ngành được thành lập theo Quyết định số 7308/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên. 27/11/2020
6 221/QĐ-BCĐ-389 V/v Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thị xã Phổ Yên và tổ giúp việc BCĐ 389 thị xã 27/11/2020
7 7049/QĐ-UBND V/v ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, luân chuyển, điều động,thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường mầm non, Tiểu học THCS trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên. 03/11/2020
8 5048/QĐ-UBND V/v Ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thị xã Phổ Yên. 06/08/2020
9 4160/QĐ-UBND v/v kiện toàn các tổ giúp việc cho BCH PCLB và TKCN năm 2020 22/06/2020 Bùi Văn Lương
10 4159/QĐ-UBND v/v kiện toàn BCH phòng chống thiên tại và TKCN thị xã năm 2020 22/06/2020 Bùi Văn Lương
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3047

Tổng truy cập: 3863485