Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 147/GPXD Giấy phép xây dựng cấp cho ông Phan Văn Năm và bà Nguyễn Thị Lượng. 16/09/2021
2 145/GPXD Giấy phép xây dựng số 145/GPXD cấp cho ông Phan Minh Nam, phường Ba Hàng 16/09/2021
3 136/KH-UBND KH triển khai thực hiện Đề án số 01-ĐA/TU ngày 23/3/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện xử lý vụ việc vụ án tham nhũng giai đoạn 2021 - 2025 15/09/2021 Bùi Văn Lương
4 8320/QĐ-UBND V/v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính của ông Ngô Xuân Huy. 20/08/2021 Bùi Văn Lương
5 8319/QĐ-GQXP V/v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đồng Văn Tân. 20/08/2021 Bùi Văn Lương
6 8318/QĐ-UBND V/v giao quyền xử phạt vi phạm hành chính của ông Trần Xuân Trường. 20/08/2021 Bùi Văn Lương
7 5071/QĐ-UBND QĐ ban hành quy chế hoạt động của Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ thị xã 23/06/2021 Bùi Văn Lương
8 3205/QĐ-UBND v/v điều chỉnh, bổ sung QĐ số 8122/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND thị xã Phổ Yên v/v phê duyệt p/a sản xuất nông lâm nghiệp và PTNT năm 2020 04/02/2021 Trần Xuân Trường
9 155/CĐ-BCH Công điện V/v chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra Hồi 07h00 ngày 07/7/2020. 04/02/2021
10 303/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn năm 2021 thị xã Phổ Yên 18/01/2021
11 7709/QĐ-UBND V/v ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã Phổ Yên 30/11/2020
12 7699/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch kiểm tra của Đoàn Kiểm tra liên ngành được thành lập theo Quyết định số 7308/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên. 27/11/2020
13 221/QĐ-BCĐ-389 V/v Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thị xã Phổ Yên và tổ giúp việc BCĐ 389 thị xã 27/11/2020
14 7049/QĐ-UBND V/v ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, luân chuyển, điều động,thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường mầm non, Tiểu học THCS trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên. 03/11/2020
15 5048/QĐ-UBND V/v Ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thị xã Phổ Yên. 06/08/2020
16 4160/QĐ-UBND v/v kiện toàn các tổ giúp việc cho BCH PCLB và TKCN năm 2020 22/06/2020 Bùi Văn Lương
17 4159/QĐ-UBND v/v kiện toàn BCH phòng chống thiên tại và TKCN thị xã năm 2020 22/06/2020 Bùi Văn Lương
18 2999/QĐ-UBND V/v ban hành quy chế quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước 29/05/2020
19 1952/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm thị xã Phổ Yên. 16/04/2020
20 1912/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quanrlys các Trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên. 09/04/2020
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5230

Tổng truy cập: 9280459