Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 3205/QĐ-UBND v/v điều chỉnh, bổ sung QĐ số 8122/QĐ-UBND ngày 30/12/2019 của UBND thị xã Phổ Yên v/v phê duyệt p/a sản xuất nông lâm nghiệp và PTNT năm 2020 04/02/2021 Trần Xuân Trường
2 155/CĐ-BCH Công điện V/v chủ động ứng phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra Hồi 07h00 ngày 07/7/2020. 04/02/2021
3 303/QĐ-UBND Về việc phê duyệt phương án sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn năm 2021 thị xã Phổ Yên 18/01/2021
4 7709/QĐ-UBND V/v ban hành quy chế đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị thuộc thị xã Phổ Yên 30/11/2020
5 7699/QĐ-UBND V/v phê duyệt Kế hoạch kiểm tra của Đoàn Kiểm tra liên ngành được thành lập theo Quyết định số 7308/QĐ-UBND ngày 12/11/2020 của Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên. 27/11/2020
6 221/QĐ-BCĐ-389 V/v Ban hành Quy chế hoạt động của BCĐ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thị xã Phổ Yên và tổ giúp việc BCĐ 389 thị xã 27/11/2020
7 7049/QĐ-UBND V/v ban hành quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, luân chuyển, điều động,thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng các Trường mầm non, Tiểu học THCS trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên. 03/11/2020
8 5048/QĐ-UBND V/v Ban hành quy chế làm việc của Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thị xã Phổ Yên. 06/08/2020
9 4160/QĐ-UBND v/v kiện toàn các tổ giúp việc cho BCH PCLB và TKCN năm 2020 22/06/2020 Bùi Văn Lương
10 4159/QĐ-UBND v/v kiện toàn BCH phòng chống thiên tại và TKCN thị xã năm 2020 22/06/2020 Bùi Văn Lương
11 2999/QĐ-UBND V/v ban hành quy chế quản lý, sử dụng chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước 29/05/2020
12 1952/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm thị xã Phổ Yên. 16/04/2020
13 1912/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, luân chuyển công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quanrlys các Trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên. 09/04/2020
14 1083/QĐ-UBND V/v Ban hành Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử (Website) của thị xã Phổ Yên. 06/03/2020
15 760/QĐ-UBND V/v ban hành quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tím kiến cứu nạn thị xã PY 21/02/2020
16 549/QĐ-UBND V/v Ban hành quy chế làm việc của BCĐ PKND thị xã Phổ Yên năm 2020. 12/02/2020
17 274/QĐ-UBND V/v ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phổ Yên. 13/01/2020
18 35/2017/QĐ-UBND Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác cải cách hành chính nhà nước đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên 05/11/2017 Vũ Hồng Bắc
19 34/2017/QĐ-UBND Quy định việc thực hiện chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh Thái Nguyên 05/11/2017 Vũ Hồng Bắc
20 33/2017/QĐ-UBND Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, đầu tư xây dựng Khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 03/11/2017 Vũ Hồng Bắc
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3405

Tổng truy cập: 3942660