Truy cập nội dung luôn

Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân xã Vạn Phái khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

30-07-2020 07:33

Thực hiện luật tổ chức chính quyền địa phương  năm 2015. Được sự nhất trí của Ban thường vụ thị ủy Phổ Yên, Thường trực HĐND thị xã, Ủy ban nhân dân thị xã và Ban thường vụ Đảng ủy xã Vạn Phái, ngày 30/7/2020 Hội đồng nhân dân xã Vạn Phái khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 10. Nhằm đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm 2020, và đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng cuối năm 2020. Kiện toàn chức danh Chủ tịch HĐND, trưởng ban Pháp chế, Phó ban kinh tế và Ủy viên ủy ban Nhiệm kỳ 2016-2021.

Về dự và chỉ đạo kỳ họp có đồng chí Trần Xuân Trường - thị ủy viên - Phó chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên phụ trách xã Vạn Phái, các đồng chí trong BTV Đảng ủy, thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, thường trực UB MTTQ xã, trưởng các ngành đoàn thể, cán bộ công chức xã và các vị đại biểu HĐND xã Vạn Phái khóa 19 nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại kỳ họp đồng chí Nguyễn Thế Hoàng – Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã trình bày Báo cáo và tờ trình của UBND xã về kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ giải pháp thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng cuối năm 2020, Báo cáo kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 9, HĐND xã khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong 6 tháng đầu năm một số chỉ tiêu đã đạt kế hoạch khá cao cụ thể như: Tổng thu ngân sách: 1.093.227.000/1.343.000.000 đ = 81,4% so KH; Tổng SLLT: 2.091,68/4.123 tấn = 50,7% so với KH; Thóc: 1.827,35/3.729 tấn; Ngô: 264,33/412,875 tấn…. Đặc biệt trong 6 tháng đầu năm, UBND đã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 theo sự chỉ đạo của cấp trên, phối hợp với Mặt trận tổ quốc phát động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 với số tiền thu được là: 67.250.000 (Sáu bảy triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng).

Được sự nhất trí của của Ban thường vụ thị ủy Phổ Yên, Thường trực HĐND thị xã, tại kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân xã Vạn Phái đã tiến hành kiện toàn một số chức danh. Kết quả bầu cử cụ thể: đồng chí Nguyễn Văn Lâm – Bí thư Đảng ủy đã trúng cử chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021. Các chức danh còn lại đã được kiện toàn với tỉ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Kết thúc kỳ họp thứ 10, các đại biểu nghe đồng chí Chủ tịch UBND xã thông qua 2 dự thảo Nghị quyết trình tại kỳ họp: Nghị quyết về kết quả thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch nhà nước 6 tháng cuối năm 2020, Nghị quyết về quyết toán  thu - chi  ngân sách nhà nước năm 2019. Chủ tọa kỳ họp cho biểu quyết thông qua 02 Nghị quyết; 26/26 đại biểu HĐND xã Vạn Phái có mặt đã biểu quyết nhất trí thông qua 02 Nghị quyết trình tại kỳ họp.

 
Lưu Thị Phương

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4972

Tổng truy cập: 1155019