Truy cập nội dung luôn

Kỳ họp thứ 10 HĐND xã Tiên Phong, nhiệm kỳ 2016-2021

22-07-2020 17:00

Ngày 22/7, HĐND xã Tiên Phong khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 10 nhằm đánh giá những kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020.
Kỳ họp thứ 10 HĐND xã Tiên Phong, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thông qua các báo cáo, tờ trình và các dự thảo Nghị quyết về việc thông qua kết quả thực hiện KHNN 6 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện KHNN 6 tháng cuối năm 2020; phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2020 và tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 10 HĐND xã khóa XIV, nhiệm kỳ 2016-2021.
Báo cáo trình tại kỳ họp khẳng định: Trong 6 tháng đầu năm 2020, được sự quan tâm của cấp trên, xã Tiên Phong đã tập trung cao, quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành khắc phục mọi khó khăn, hầu hết các mục tiêu nhiệm vụ đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt cao như: Tổng sản lượng lương thực đạt trên 3.800 tấn, bằng 53% kế hoạch; giá trị sản xuất công nghiệp – TTCN ước đạt trên 240 tỷ đồng, bằng 51% KH; thu ngân sách đạt hơn 2 tỷ đồng, bằng 43,34% KH; giải quyết việc làm cho 288 lao động, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được củng cố kiện toàn đáp ứng nhu cầu công việc hiện nay. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được chú trọng; các chính sách an sinh xã hội được các cấp ủy Đảng, chính quyền đặc biệt quan tâm. 
Kỳ họp đã thực hiện quy trình công tác bầu và miễn nhiệm nhân sự đối với chức danh Phó chủ tịch UBND xã Tiên Phong, nhiệm kỳ 2016-2021./.
Quỳnh Hương

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3770

Tổng truy cập: 892295