Truy cập nội dung luôn

Lễ ra quân hưởng ứng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 11/7

11-07-2020 11:45

Nhằm tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT). Sáng ngày 11/7/2020, BHXH thị xã phối hợp với Bưu điện Phổ Yên tổ chức lễ ra quân hưởng ứng ngày BHYT  Việt Nam và tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Lễ ra quân được tổ chức trực tuyến tại điểm cầu Trung ương và thực hiện tiếp sóng tại 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền lưu động bằng phương tiện ô tô và xe máy tại các điểm cầu trực tuyến; tại các quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, thành phố trên phạm vi toàn quốc, trong đó mỗi huyện có 1 đội tuyên truyền lưu động, đảm bảo an toàn giao thông.

Với chủ đề “Cả nước chung tay thực hiện BHXH, BHYT toàn dân”, lễ ra quân là hoạt động nhằm khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp an sinh xã hội đối với toàn thể Nhân dân; tăng cường tuyên truyền về công tác phối hợp tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020 và Nghị quyết số 28 Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các bộ, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, quyết liệt trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT; nỗ lực phấn đấu hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân...

Cũng trong khuôn khổ lễ ra quân đã diễn ra chương trình tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Tại đây, hơn 50 người lao động đến từ các xã, phường của thị xã Phổ Yên đã được các tuyên truyền viên của BHXH và Bưu điện Phổ Yên phổ biến những chính sách mới nhất của BHXH, BHYT; vai trò trụ cột của BHXH, BHYT trong việc đảm bảo an sinh xã hội, nhất là đối với những đối tượng là người nông dân và người lao động khu vực phi chính thức, các đối tượng thuộc nhóm 10% chưa tham gia BHYT hộ gia đình; về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện; những rủi ro khi không tham gia, từ đó thay đổi nhận thức, tích cực, chủ động tham gia nhằm đảm bảo an sinh, ổn định cuộc sống. Đồng thời vận động phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Nguyễn NgânBản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4272

Tổng truy cập: 892237