Truy cập nội dung luôn

Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm 2020

10-07-2020 17:00

Ngày 10/7, Ban Tuyên giáo thị ủy Phổ Yên tổ chức Hội nghị giao ban công tác khoa giáo 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Trưởng Ban Tuyên Giáo – Giám độc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã dự và chủ trì hội nghị, cùng dự có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo tỉnh; thủ trưởng các phòng ban liên quan của thị xã, các thành viên trong khối khoa giáo trên địa bàn thị xã.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Tuyên giáo Thị ủy Phổ Yên đã phối hợp với các ngành trong khối khoa giáo bám sát nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, chính quyền và ngành chủ quản cấp trên chủ động trong công tác tham mưu, ban hành các văn bản chỉ đạo thuộc lĩnh vực chuyên môn kịp thời, hiệu quả. Công tác tuyên truyền phổ biến, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Kết luận của TW, của Tỉnh, của thị xã được trú trọng. Công tác khoa giáo từ đầu năm đến nay đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trên các lĩnh vực như giáo dục và đào tạo, y tế, dân số - KHHGĐ, khoa học và công nghệ, môi trường, dạy nghề và giảm nghèo…góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cơ bản đã hoàn thành các chỉ tiêu 6 tháng đề ra, nhiều chỉ tiêu đạt cao so với kế hoạch và cùng kỳ; đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đô thị; các lĩnh vực văn hóa xã hội được quan tâm, chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ kịp thời đúng đối tương; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được duy trì; nâng cao nhận thức, giữ vững lập trường tư tưởng, củng cố niềm tin trong cán bộ đảng viên và nhân dân đối với Đảng, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe và cho ý kiến vào các báo cáo chuyên đề: Tình hình dạy và học năm học 2019-2020 và công tác chuẩn bị cho năm học mới 2020-2021; công tác chuẩn bị triển khai thực hiện chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; Tình hình và phương án y tế dự phòng để thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tiếp theo; Việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ các nhóm đối tượng khó khăn do đại dịch Covid -19 gây ra trên địa bàn thị xã theo tinh thần Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4 của Chính phủ. Hội nghị cũng thông qua dự thảo quy chế hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Ban Tuyên giáo Thị ủy với các đơn vị trong Khối Khoa giáo thị xã Phổ Yên giai đoạn 2020-2025; thống nhất phương hướng thực hiện nhiệm vụ công tác khoa giáo 6 tháng cuối năm 2020. Trong đó, tiếp tục xây dựng kế hoạch, giải pháp chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - chính trị, văn hóa – xã hội đề ra trong năm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết các cấp và nhiệm vụ chính trị của địa phương tạo ra phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Bám sát nhiệm vụ chỉ đạo trọng tâm của thị xã để chỉ đạo triển khai thực hiện tại đơn vị, đẩy mạnh công tác phối hợp giữa các ngành trong khối nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đề ra./.

Thu Trang – Dương Thịnh

 Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3699

Tổng truy cập: 892359