Truy cập nội dung luôn

Hội nghị Ban thường vụ Thị ủy Phổ Yên

31-07-2020 16:30

Ngày 31/7, Ban thường vụ Thị ủy Phổ Yên tổ chức hội nghị thống nhất các nội dung tổ chức Đại hội Đảng bộ thị xã Phổ Yên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Thanh Tuyết – UV BCH Đảng bộ tỉnh Bí thư Thị ủy dự và chủ trì hội nghị, cùng dự có các đồng chí trong BTV Thị ủy, lãnh đạo các phòng ban liên quan, thành viên các tiểu ban phục vụ Đại hội.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe  báo cáo về công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thị xã Phổ Yên lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ thị xã đã cơ bản được hoàn tất. Đại hội Đảng bộ thị xã Phổ Yên dự kiến được tổ chức từ ngày 16-18/8/2020. Để Đại hội diễn ra theo đúng kế hoạch, bảo đảm chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, thực sự là sự kiện chính trị quan trọng, là ngày hội của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn, các tiểu ban phục vụ Đại hội gồm: Tiểu ban văn kiện; Tiểu ban Tuyên truyền khánh tiết; Tiểu ban Hậu cần, lễ tân; Tiểu ban Bảo vệ an ninh trật tự đều đã xây dựng và triển khai kế hoạch chi tiết, xác định rõ nội dung công việc, thời gian thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên tiểu ban.

Các đại biểu tham dự hội nghị đã tập trung thảo luận, phân tích, bổ sung một số nội dung công việc cần triển khai trong thời gian tới để phục vụ chu đáo các hoạt động theo chương trình, kế hoạch tổ chức Đại hội đã đề ra.

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thị ủy nhấn mạnh việc tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ II tại thời điểm này hết sức quan trọng và cần thiết, đặc biệt trong điều kiện thời gian từ nay cho tới Đại hội không còn nhiều. Đồng chí đề nghị lãnh đạo các đơn vị, thành viên các tiểu ban bám sát chương trình, kế hoạch tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, tiến độ công việc theo kế hoạch đã đề ra. Văn phòng Thị ủy và các tiểu ban tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đại biểu để hoàn thiện các nội dung, chương trình, kế hoạch; Tăng cường công tác tuyên truyền cổ động trực quan, cổ động trên sóng Đài Truyền thanh truyền hình thị xã về ý nghĩa của ngày hội lớn của toàn Đảng toàn dân; Đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong thời gian trước trong và sau khi đại hội diễn ra; thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19…tập trung chỉ đạo, triển khai làm tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Phổ Yên lần thứ II nhiệm kỳ 2020-2025./.

Thu Trang – Nguyễn Hưng

 Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3681

Tổng truy cập: 892333