Truy cập nội dung luôn

Tiếp công dân

Công văn V/v Báo cáo kết quả giải quyết đơn của bà Hà Thị Thức: xóm Giếng, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên.

26-11-2021

Công văn V/v Báo cáo kết quả giải quyết đơn của bà Hà Thị Thức: xóm Giếng, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên.

Công văn V/v Báo cáo kết quả giải quyết đơn của bà Nguyễn Thủy Vân: xóm Hắng, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên.

26-11-2021

Công văn V/v Báo cáo kết quả giải quyết đơn của bà Nguyễn Thủy Vân: xóm Hắng, xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên.

Báo cáo Tổng hợp ý kiến cử tri, ý kiến của HĐND các cấp về Đề án thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

11-10-2021

Báo cáo Tổng hợp ý kiến cử tri, ý kiến của HĐND các cấp về Đề án thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Văn bản triển khai thực hiện các thủ tục hành chính về xử lý đơn thư, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

23-09-2021

Văn bản triển khai thực hiện các thủ tục hành chính về xử lý đơn thư, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Thông báo Lịch tiếp công dân từ tháng 9 đến tháng 12/2021 của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND thị xã Phổ Yên khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026

10-09-2021

Thông báo Lịch tiếp công dân từ tháng 9 đến tháng 12/2021 của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND thị xã Phổ Yên khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hoạch Tổ chức tiếp công dân 04 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND thị xã Phổ Yên khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

10-09-2021

Kế hoạch Tổ chức tiếp công dân 04 tháng cuối năm 2021 của Thường trực HĐND và Đại biểu HĐND thị xã Phổ Yên khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026.

Công văn về việc lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện về thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên.

30-08-2021

Công văn về việc lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện về thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên.

Giải quyết đề nghị của ông Phạm Anh Hải; phường Đồng Tiến

02-08-2021

Ngày 02/8/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 1241/UBND-TTr về giải quyết đề nghị của ông Phạm Anh Hải; phường Đồng Tiến.

Báo cáo rà soát, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 12, Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh.

29-04-2021

Ngày 20/4/2021, TCT chỉ đạo giải quyết các kiến nghị của chử tri ban hành Thông báo số 46/TB-TCT về báo cáo rà soát, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 12, Nghị quyết số 60/NQ-HĐND ngày 11/12/2021 của HĐND tỉnh.

Kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân Trần Tiến Hùng

28-04-2021

Ngày 24/4/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 555/UBND-VP về kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân Trần Tiến Hùng.

Kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân Trần Tiến Hùng

24-04-2021

Ngày 24/4/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 555/UBND-VP về kết quả giải quyết phản ánh, kiến nghị của công dân Trần Tiến Hùng.

Công văn về việc rà soát, đánh giá, báo cáo về công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư của các cá nhân, tổ chức

15-03-2021

Ngày 15/3/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 311 /UBND-TTR về việc rà soát, đánh giá, báo cáo về công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư của các cá nhân, tổ chức.

Quyết định thành lập Tổ công tác thường trực tiếp công dân phục vụ bầu cử

15-03-2021

Ngày 11/3/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Quyết định số 1458/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác thường trực tiếp công dân phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tiên Phong gửi tới kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021.

12-01-2021

Ngày 05/11/2021, UBND thị xã ban hành Báo cáo số 05/BC-UBND về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tiên Phong gửi tới kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021.

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nam Tiến gửi tới kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021.

12-01-2021

Ngày 11/01/2021, UBND thị xã ban hành Báo cáo số 04/BC-UBND về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Nam Tiến gửi tới kỳ họp thứ 11 HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021.

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri xã Tiên Phong gửi kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021

13-11-2020

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri xã Tiên Phong gửi kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri xã Nam Tiến gửi kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021

13-11-2020

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri xã Nam Tiến gửi kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Công văn về việc giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIII và các ý kiến của cử tri theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh.

17-09-2020

Công văn về việc giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XIII và các ý kiến của cử tri theo Nghị quyết số 10/NQ-HĐND ngày 09/7/2020 của HĐND tỉnh.

Công văn về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã khóa I.

16-09-2020

Công văn về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã khóa I.

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021

13-08-2020

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 9 HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5299

Tổng truy cập: 11337005