Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Thị xã Phổ Yên Lao động, Thương binh và Xã hội
2 Thủ tục hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng). Thị xã Phổ Yên Lao động, Thương binh và Xã hội
3 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam cư trú trong nước để kết hôn với người nước ngoài tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài ở nước ngoài Thị xã Phổ Yên Tư pháp (cấp xã)
4 Hỗ trợ trồng rừng sau đầu tư đối với hộ gia đình. Thị xã Phổ Yên Nông nghiệp
5 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Thị xã Phổ Yên Văn hóa Thể thao
6 Thủ tục hỗ trợ đầu tư trồng rừng đối với hộ gia đình (hỗ trợ trước ). Thị xã Phổ Yên Nông nghiệp
7 Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình Thị xã Phổ Yên Văn hóa Thể thao
8 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Thị xã Phổ Yên Tư pháp (cấp xã)
9 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Thị xã Phổ Yên Văn hóa Thể thao
10 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Thị xã Phổ Yên Văn hóa Thể thao
11 Liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Thị xã Phổ Yên Tư pháp (cấp xã)
12 Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình. Thị xã Phổ Yên Văn hóa Thể thao
13 Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình. Thị xã Phổ Yên Văn hóa Thể thao
14 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được). Thị xã Phổ Yên Tư pháp
15 Thủ tục Đăng ký nuôi con nuôi trong nước Thị xã Phổ Yên Tư pháp (cấp xã)
16 Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình. Thị xã Phổ Yên Văn hóa Thể thao
17 Thủ tục Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Thị xã Phổ Yên Tư pháp (cấp xã)
18 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Thị xã Phổ Yên Xây dựng
19 Thủ tục công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thị xã Phổ Yên Dân tộc
20 Thủ tục giải quyết việc người nước ngoài cư trú ở khu vực biên giới nước láng giềng nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi Thị xã Phổ Yên Tư pháp (cấp xã)
21 Thủ tục Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Thị xã Phổ Yên Giáo dục và Đào tạo
22 Thủ tục Chuyển trường trung học cơ sở ngoài tỉnh Thị xã Phổ Yên Giáo dục và Đào tạo
23 Thủ tục Chuyển trường trung học cơ sở trong tỉnh Thị xã Phổ Yên Giáo dục và Đào tạo
24 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch. Thị xã Phổ Yên Tư pháp
25 Thủ tục cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ. Thị xã Phổ Yên Xây dựng
26 Thủ tục cấp phép xây dựng công trình không theo tuyến. Thị xã Phổ Yên Xây dựng
27 Thủ tục Đăng ký việc nuôi con nuôi thực tế Thị xã Phổ Yên Tư pháp (cấp xã)
28 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng theo tuyến Thị xã Phổ Yên Xây dựng
29 Thủ tục Cấp giấy phép xây dựng công trình di tích lịch sử - văn hóa; tượng đài; tranh hoành tráng . Thị xã Phổ Yên Xây dựng
30 Thủ tục đăng kí khai thác nước dưới đất Thị xã Phổ Yên Tài nguyên và Môi trường (cấp xã)
31 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình quảng cáo Thị xã Phổ Yên Xây dựng
32 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình. Thị xã Phổ Yên Xây dựng
33 Thủ tục hòa giải tranh chấp đất đai Thị xã Phổ Yên Tài nguyên và Môi trường (cấp xã)
34 Thủ tục cấp giấy phép di dời công trình Thị xã Phổ Yên Xây dựng
35 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng công trình tín ngưỡng Thị xã Phổ Yên Xây dựng
36 Thủ tục cấp giấy phép xây dựng có thời hạn. Thị xã Phổ Yên Xây dựng
37 Thủ tục Cấp phép hoạt động đối với trường trung học cơ sở Thị xã Phổ Yên Giáo dục và Đào tạo
38 Thủ tục Tiếp công dân tại cấp xã Thị xã Phổ Yên Thanh tra (cấp xã)
39 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp. Thị xã Phổ Yên Tư pháp
40 Thủ tục Thẩm định việc thành lập tổ chức sự nghiệp công lập. Thị xã Phổ Yên Nội vụ
41 Thủ tục cấp phép xây dựng cho dự án. Thị xã Phổ Yên Xây dựng
42 Thủ tục Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thị xã Phổ Yên Công thương
43 Thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng. Thị xã Phổ Yên Xây dựng
44 Thủ tục Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Thị xã Phổ Yên Công thương
45 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Thị xã Phổ Yên Công thương
46 Thủ tục Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Thị xã Phổ Yên Công thương
47 Thủ tục cấp lại giấy phép xây dựng Thị xã Phổ Yên Xây dựng
48 Xác nhận của Uỷ ban nhân dân cấp xã đối với lâm sản chưa qua chế biến có nguồn gốc khai thác từ rừng tự nhiên trong nước của cộng đồng dân cư, hộ gia đình, cá nhân xuất ra. Thị xã Phổ Yên Nông nghiệp và PTNT (cấp xã)
49 Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thị xã Phổ Yên Công thương
50 Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Thị xã Phổ Yên Công thương
51 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp xã Thị xã Phổ Yên Thanh tra (cấp xã)
52 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Thị xã Phổ Yên Công thương
53 Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng . Thị xã Phổ Yên Xây dựng
54 Thủ tục Giải thể trường trung học cơ sở theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường. Thị xã Phổ Yên Giáo dục và Đào tạo
55 Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch. Thị xã Phổ Yên Xây dựng
56 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch Thị xã Phổ Yên Xây dựng
57 Thủ tục Cấp phép hoạt động đối với trường tiểu học Thị xã Phổ Yên Giáo dục và Đào tạo
58 Thủ tục Giải thể trường tiểu học theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân Thị xã Phổ Yên Giáo dục và Đào tạo
59 Thủ tục Cấp phép hoạt động đối với trường mầm non Thị xã Phổ Yên Giáo dục và Đào tạo
60 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã Thị xã Phổ Yên Thanh tra (cấp xã)
61 Thủ tục Giải thể trường mầm non theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân Thị xã Phổ Yên Giáo dục và Đào tạo
62 Thủ tục Sáp nhập, chia tách trường mầm non Thị xã Phổ Yên Giáo dục và Đào tạo
63 Thủ tục nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp, gồm: nạn nhân của bạo lực gia đình; nạn nhân bị xâm hại tình dục; nạn nhân bị buôn bán; nạn nhân bị cưỡng bức lao động; trẻ em, người lang thang xin ăn trong thời gian chờ đưa về nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà xã hội; đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp khác theo quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Thị xã Phổ Yên Lao động, Thương binh và Xã hội
64 Thủ tục lấy ý kiến thống nhất về đồ án quy hoạch Thị xã Phổ Yên Xây dựng
65 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển từ cơ quan đăng ký khác sang cơ quan đăng ký phương tiện thủy nội địa Thị xã Phổ Yên Giao thông
66 Thủ tục thẩm định điều chỉnh quy hoạch Thị xã Phổ Yên Xây dựng
67 Thủ tục thẩm định kinh phí lập quy hoạch Thị xã Phổ Yên Xây dựng
68 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp phương tiện thay đổi tên, tính năng kỹ thuật Thị xã Phổ Yên Giao thông
69 Thủ tục Đăng ký phương tiện thủy nội địa lần đầu đối với phương tiện đang khai thác trên đường thủy nội địa Thị xã Phổ Yên Giao thông
70 Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh của chủ rừng là hộ gia đình (đối với rừng trồng). Thị xã Phổ Yên Nông nghiệp và PTNT (cấp xã)
71 Thủ tục Thành lập trung tâm học tập cộng đồng Thị xã Phổ Yên Giáo dục và Đào tạo
72 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Thị xã Phổ Yên Giao thông
73 Thủ tục Giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã Thị xã Phổ Yên Thanh tra (cấp xã)
74 Thủ tục Đăng ký lại phương tiện thủy nội địa trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Thị xã Phổ Yên Giao thông
75 Thủ tục Cấp Bằng tốt nghiệp Trung học cơ sở Thị xã Phổ Yên Giáo dục và Đào tạo
Bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Liên kết web

Cơ quan chủ quản: UBND Thị xã Phổ Yên Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803863662; Fax: 02803863662

Email: daittthphoyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://www.phoyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này