Thủ tục hành chính Thủ tục hành chính

STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Xử lý đơn tại cấp xã UBND thị xã Phổ Yên Thanh tra (cấp xã)
2 Thủ tục cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá UBND thị xã Phổ Yên Công thương
3 Thủ tục gia hạn giấy phép xây dựng . UBND thị xã Phổ Yên Xây dựng
4 Thủ tục Giải thể trường trung học cơ sở theo đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường. UBND thị xã Phổ Yên Giáo dục và Đào tạo
5 Thủ tục thẩm định đồ án quy hoạch. UBND thị xã Phổ Yên Xây dựng
6 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ quy hoạch UBND thị xã Phổ Yên Xây dựng
7 Thủ tục Cấp phép hoạt động đối với trường tiểu học UBND thị xã Phổ Yên Giáo dục và Đào tạo
8 Thủ tục Giải thể trường tiểu học theo đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân UBND thị xã Phổ Yên Giáo dục và Đào tạo
9 Thủ tục Cấp phép hoạt động đối với trường mầm non UBND thị xã Phổ Yên Giáo dục và Đào tạo
10 Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp xã UBND thị xã Phổ Yên Thanh tra (cấp xã)
Bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Liên kết web

Cơ quan chủ quản: UBND Thị xã Phổ Yên Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803863662; Fax: 02803863662

Email: daittthphoyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://www.phoyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này