Ngày 22/02/2020, UBND xã Trung Thành, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên ban hành Thông tháo số 04/TB-UBND về việc tìm thân nhân người chết.

Ngày 07/01/2020, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 19/UBND-VP về công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

Ngày 06/01/2020, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Phổ Yên ban hành Kế hoạch 03/KH-HĐPH về hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thị xã Phổ Yên năm 2020.

Ngày 15/8/2019, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Kế hoạch số 106/KH-UBND về thi tuyển công chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2019.

Ngày 15/8/2019, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Kế hoạch số 105/KH-UBND về xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2019.

Ngày 22/8/2019, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 408/TB-UBND về xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2019.

Ngày 22/8/2019, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 407/TB-UBND ngày 22/8/2019 về thi tuyển công chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2019.

Ngày 12/8/2019, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 2465/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Phổ Yên.

Ngày 01/3/2019, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 201/UBND-KT về việc hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2019.

Ngày 11/3/2019, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Kế hoạch số 11/KH-UBND về Truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn thị xã Phổ Yên năm 2019.

Bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Liên kết web

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ PHỔ YÊN THÁI NGUYÊN

Giấy phép phép hoạt động số: 1572/GP-TTĐT do Sở TT&TT cấp ngày 08/12/2017

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - phường Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên

Điện thoại: 84-2803863662 - Fax: 84-2803863662

Email: vanphong.phoyen@thainguyen.gov.vn

Bản quyền thuộc về UBND thị xã Phổ Yên. Ghi rõ nguồn "www.phoyen.thainguyen.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này