Truy cập nội dung luôn

Thông tin tuyên truyền

Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn thị xã Phổ Yên

26-02-2021

Ngày 22/02/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

08-02-2021

Ngày 08/02/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

04-08-2020

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của UBND thị xã Phổ Yên

28-02-2020

Ngày 27/02/2020, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Kế hoạch 23/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020 của UBND thị xã Phổ Yên.

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3331

Tổng truy cập: 3943047