Truy cập nội dung luôn

Thông tin dự án đầu tư

Thông báo mời thi tuyển Phương án kiến trúc công trình: Xây dựng quần thể khu văn hóa thể thao, công viên cây xanh thị xã Phổ Yên.

25-02-2021

Ngày 25/02/2021, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 29/CV-QLDA về đề nghị đăng tải thông báo mời thi tuyển Phương án kiến trúc công trình: Xây dựng quần thể khu văn hóa thể thao, công viên cây xanh thị xã Phổ Yên.

Thông báo lấy ý kiến đóng góp vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Phổ Yên.

22-02-2021

Ngày 22/02/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 20/TB-UBND về việc lấy ý kiến đóng góp vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Phổ Yên.

Tham gia ý kiến về chủ trương thực hiện dự án đầu tư XD khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình

28-01-2021

Ngày 28/1/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 110/UBND-TCKH V/v Tham gia ý kiến về chủ trương thực hiện dự án đầu tư XD khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình.

Tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư thực hiện dự án cửa hàng xăng dầu Tiên Phong tại xóm Trung Quân, Tiên Phong của CÔng ty CP HS Thái Nguyên

28-01-2021

Ngày 28/01/2021, UBND thị xã ban hành Conog văn số 111/UBND-TCKH về Tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư thực hiện dự án cửa hàng xăng dầu Tiên Phong tại xóm Trung Quân, Tiên Phong của CÔng ty CP HS Thái Nguyên

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3175

Tổng truy cập: 3943372