Ngày 19/3/2018, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 253/UBND-LĐTBXH về việc hướng dẫn công tác trẻ em năm 2018.

Ngày 14/3/2018, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 237/UBND-KT về việc kiểm tra, giám sát việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại UBND các xã.

Ngày 13/3/2018, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 235/UBND-NV về việc đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trên địa bàn thị xã.

Ngày 13/3/2018, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 229/UBND-TCKH về việc thực hiện Chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp từ ngày 01/01/2018.

Ngày 13/3/2018, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 228/UBND-NV về việc triển khai thực hiện một số nội dung sau khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Ngày 12/3/2018, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Kế hoạch số 39/KH-UBND về việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2018.

Ngày 12/3/2018, UBND thị Phổ Yên ban hành Công văn số 220/UBND-VHTT về việc đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

Ngày 05/3/2018, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND về việc tham gia Đại hội TDTT tỉnh Thái Nguyên lần thứ VIII, năm 2018.

Ngày 09/3/2018. UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 217/UBND-KT về việc tăng cường công tác bảo vệ tài sản, Hệ thống Truyền tải lưới điện 500Kv.

Ngày 07/3/2018, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 211/UBND-KT về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2018.

Bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Liên kết web

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ PHỔ YÊN THÁI NGUYÊN

Giấy phép phép hoạt động số: 1572/GP-TTĐT do Sở TT&TT cấp ngày 08/12/2017

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - phường Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên

Điện thoại: 84-2803863662 - Fax: 84-2803863662

Email: vanphong.phoyen@thainguyen.gov.vn

Bản quyền thuộc về UBND thị xã Phổ Yên. Ghi rõ nguồn "www.phoyen.thainguyen.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này