Truy cập nội dung luôn

Thông tin chỉ đạo điều hành

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri xã Tiên Phong gửi kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021

13-11-2020

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri xã Tiên Phong gửi kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri xã Nam Tiến gửi kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021

13-11-2020

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri xã Nam Tiến gửi kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên

05-11-2020

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên

Kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2020

04-11-2020

Kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2020

Nghị quyết của ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025

03-11-2020

Nghị quyết của ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025

Công văn về việc thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

02-11-2020

Công văn về việc thực hiện Nghị quyết số 154/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 32/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Công văn về việc tiếp nhận quần áo, vật dụng gia đình đã qua sử dụng để giúp đỡ miền Trung

22-10-2020

Ngày 20/10/2020, Liên đoàn Lao động Thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 122/LĐLĐ về việc tiếp nhận quần áo, vật dụng gia đình đã qua sử dụng để giúp đỡ miền Trung.

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

04-08-2020

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Tài liệu kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021.

25-07-2020

Tài liệu kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021.

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

16-07-2020

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Báo cáo kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND thị xã năm 2020

06-07-2020

Báo cáo kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND thị xã năm 2020

Vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2020

02-07-2020

Vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2020

Báo cáo vụ cháy trong khu vực quản lý của Kho K602 trên địa bàn xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên.

29-06-2020

Báo cáo vụ cháy trong khu vực quản lý của Kho K602 trên địa bàn xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên.

Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử (Website) của thị xã Phổ Yên

24-06-2020

Quyết định ban hành Quy chế quản lý hoạt động và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử (Website) của thị xã Phổ Yên

Công văn về việc công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020

08-01-2020

Ngày 07/01/2020, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 19/UBND-VP về công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2020.

Kế hoạch về Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, cập nhật cơ sở dư liệu quốc gia về pháp luật năm 2020

07-01-2020

Ngày 06/01/2020, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Kế hoạch số 05/KH-UBND về Công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật, cập nhật cơ sở dư liệu quốc gia về pháp luật năm 2020.

Công văn về việc triển khai quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND các xã

02-01-2020

Ngày 02/01/2020, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 01/UBND-VP về việc triển khai quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã.

Công văn về việc triển khai thực hiện Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

02-01-2020

Ngày 02/01/2020, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 02/UBND-VP về việc triển khai thực hiện Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Công văn về việc triển khai quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

31-12-2019

Ngày 31/12/2019, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 1624/UBND-VP về việc triển khai quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Thông báo thay đổi thời gian thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2019.

20-12-2019

Ngày 19/12/2019, Hội đồng thi tuyển công chức thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 05/TB-HĐTT về thay đổi thời gian thi vòng 2 kỳ thi tuyển công chức các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2019.

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5940

Tổng truy cập: 1936922