Ngày 18/10/2017, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 1543/UBND-TNMT về việc rà soát tồn tại sản phẩm trích đo cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn các xã, phường.

Ngày 17/10/2017, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 1538/UBND-TNMT về việc tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn các xã, phường.

Ngày 16/10/2017, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 1531/UBND-TCKH về việc đồng ý cải tạo các nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ Trường MN Tiên Phong (ĐT Trung tâm).

Ngày 16/10/2017, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 1528/UBND-KT về việc thực hiện điều tra cập nhật Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và VSMT nông thôn năm 2017.

Ngày 12/10/2017, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 1513/UBND-CA về việc thông báo tình hình hoạt động phức tạp về ANTT của tổ chức PCPNN.

Ngày 12/10/2017, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 1512/UBND-QLĐT về việc báo cáo công tác quản lý trật tự xây dựng và giao thông trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

Ngày 11/10/2017, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 1505/UBND-QLĐT về việc thực hiện cuộc vận động xây dựng tuyến đường, phố văn minh đô thị trên tuyến QL3 Hà Nội - Thái Nguyên.

Ngày 11/10/2017, UBND thị xã Phổ Yên ban hành công văn số 1502/UBND-TCKH về việc chủ trương xây dựng công trình: Cải tạo sửa chữa công trình phụ trợ Trạm y tế xã Phúc Tân.

Ngày 11/10/2017, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 1501/UBND-LĐTBXH về việc báo cáo số liệu hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020 có khó khăn về nhà ở.

Ngày 11/10/2017, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 1500/UBND-KT về việc phối hợp thực hiện đảm bảo an toàn trong thi công sửa chữa công trình lưới điện.

Bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Liên kết web

Cơ quan chủ quản: UBND Thị xã Phổ Yên Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803863662; Fax: 02803863662

Email: daittthphoyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://www.phoyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này