Truy cập nội dung luôn

Thông tin chỉ đạo điều hành

Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn thị xã Phổ Yên

26-02-2021

Ngày 22/02/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND về thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021 trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021

08-02-2021

Ngày 08/02/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Kế hoạch số 30/KH-UBND về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.

Thông báo lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

04-02-2021

Ngày 03/02/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 15/TB-UBND về lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

Tham gia ý kiến về chủ trương thực hiện dự án đầu tư XD khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình

28-01-2021

Ngày 28/1/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 110/UBND-TCKH V/v Tham gia ý kiến về chủ trương thực hiện dự án đầu tư XD khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình.

Tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư thực hiện dự án cửa hàng xăng dầu Tiên Phong tại xóm Trung Quân, Tiên Phong của CÔng ty CP HS Thái Nguyên

28-01-2021

Ngày 28/01/2021, UBND thị xã ban hành Conog văn số 111/UBND-TCKH về Tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư thực hiện dự án cửa hàng xăng dầu Tiên Phong tại xóm Trung Quân, Tiên Phong của CÔng ty CP HS Thái Nguyên

Phương án sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn năm 2021 thị xã Phổ Yên

26-01-2021

Quyết định phê duyệt phương án sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và phát triển nông thôn năm 2021 thị xã Phổ Yên

Tờ trình V/v thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035.

20-01-2021

Ngày 20/01/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Tờ trình số 06/TTr-UBND về thẩm định , phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035.

Tờ trình V/v thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035.

15-01-2021

Ngày 15/01/2021, UBND thị xã ban hành Tờ trình số 04/TTr-UBND V/v thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035.

Tiến độ thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Phổ Yên.

15-01-2021

Ngày 15/01/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 46/UBND-TNMT về tiến độ thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Phổ Yên.

Báo cáo số liệu rà soát lập quy hoạch Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình.

14-01-2021

Ngày 14/01/2021, UBND thị xã ban hành Công văn số 44/UBND-TNMT V/v Báo cáo số liệu rà soát lập quy hoạch Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình.

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2020.

12-01-2021

Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 09/TB-HĐTD kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2020.

Báo cáo rà soát và thống nhất chốt số liệu 03 loại rừng thị xã Phổ Yên.

11-01-2021

Ngày 11/01/2021, UBND thị xã ban hành Báo cáo số 06/BC-UBND về báo cáo rà soát và thống nhất chốt số liệu 03 loại rừng thị xã Phổ Yên.

QĐ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/5000 khu đô thị Ấm Diện 2, thị xã Phổ Yên

06-01-2021

Ngày 06/01/2021, UBND thị xã ban hành Quyết định số 28/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/5000 khu đô thị Ấm Diện 2, thị xã Phổ Yên

Quyết định Ban hành Nội quy kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2020

30-12-2020

Ngày 30/12/2020, Hội đồng tuyển dụng thị xã Phổ Yên ban hành Quyết định số 243/QĐ-HĐTD về Ban hành Nội quy kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2020.

Quyết định phê duyệt hình thức xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Phổ Yên năm 2020

28-12-2020

Quyết định phê duyệt hình thức xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Phổ Yên năm 2020

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2; giới hạn nội dung ôn tập; nội dung liên quan đến xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Phổ Yên năm 2020

28-12-2020

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2; giới hạn nội dung ôn tập; nội dung liên quan đến xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Phổ Yên năm 2020

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri xã Tiên Phong gửi kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021

13-11-2020

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri xã Tiên Phong gửi kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri xã Nam Tiến gửi kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021

13-11-2020

Báo cáo kết quả giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri xã Nam Tiến gửi kỳ họp thứ 10 HĐND thị xã khóa I, nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên

05-11-2020

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên

Kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2020

04-11-2020

Kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2020

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3220

Tổng truy cập: 3943380