Ngày 18/8/2017, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 1249/UBND-VP về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi kỳ họp thứ 4 HĐND thị xã khóa I.

triển khai xây dựng và phát sóng phóng sự tuyên truyền vùng cây ăn quả xã Phúc Thuận trên đài PT-TH Thái Nguyên

Ngày 15/8/2017, UBND thị xã Phổ Yên đã ban hành Công văn số 1224/UBND-TCKH về việc triển khai đầu tư xây dựng trường PTTH Lý Nam Đế.

Ngày 16/8/2017, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 1226/UBND-TTVH-TT về việc triển khai lắp đặt mới hệ thống cột treo băng zôn tuyên truyền trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

Ngày 16/8/2017, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 1231/UBND-KT về việc đề nghị bổ sung ​xã Thuận Thành để triển khai xã đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2018.

Ngày 17/8/2017, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 1238/UBND-KT về​ việc bố trí kinh phí đầu tư xây dựng đường cứu hộ, cứu nạn đê Sông Công, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Ngày 17/8/2017, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 1239/UBND-QLĐT về việc ​tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đợt nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 và khai giảng năm học mới 2017-2018.

Ngày 09/8/2017, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Quyết định số 5191/QĐ-UBND về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên.

Ngày 11/8/2017, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Quyết định số 5226/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục Thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã.

Ngày 09/8/2017, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 1212/UBND-NV về việc ​giải quyết Thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Bản đồ hành chính
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Liên kết web

Cơ quan chủ quản: UBND Thị xã Phổ Yên Tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: 02803863662; Fax: 02803863662

Email: daittthphoyen@gmail.com

Ghi rõ nguồn "http://www.phoyen.gov.vn" khi phát hành thông tin từ website này