Truy cập nội dung luôn

Thông báo

Thể lệ và câu hỏi Cuộc thi viết “Tìm hiểu 80 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1936 - 2016)”

06-09-2016

Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/TU, ngày 26/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1936 - 2016)”; Căn cứ Quyết định số 628-QĐ/TU, ngày 30/8/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi, ngày 1/9/2016, Ban Tổ chức Cuộc thi đã ban hành Thể lệ và Câu hỏi Cuộc thi viết “Tìm hiểu lịch sử 80 năm Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên (1936 - 2016)”.

THÔNG BÁO Quy định mức trần thù lao chứng thực và mức trần chi phí dịch vụ chứng thực trên địa bàn thị xã Phổ Yên

09-06-2016

UBND THỊ XÃ PHỔ YÊN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG TƯ PHÁP   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 55  /PTP ...

Thông báo khẩn về tình hình rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa xuân

12-05-2016

Hiện nay trên địa bàn thị xã Phổ Yên lúa xuân đang ở giai đoạn trỗ bông - chín sữa – chín sáp, cây lúa sinh trưởng tốt. Kết quả điều tra đồng ruộng cho thấy Rầy nâu, rầy lưng trắng(RLT) lứa 3 đã bắt đầu nở, mật độ tăng cao cục bộ ở các ruộng trũng, ruộng thường xuyên có nước, mật độ TB= 200 con/m2, nơi cao 1000 con/m2, cục bộ 2000 con/m2 , cá biệt 4000 con/m2 (Đắc Sơn, Minh Đức, Tiên Phong…) chủ yếu rầy non tuổi 1,2; diện tích nhiễm (DTN) 80 ha, trong đó nhiễm nặng 10 ha. Diện tích phòng trừ (DTPT) 4 ha.

Thông báo khẩn về tình hình rầy nâu, rầy lưng trắng hại lúa xuân

12-05-2016

Hiện nay trên địa bàn thị xã Phổ Yên lúa xuân đang ở giai đoạn trỗ bông - chín sữa – chín sáp, cây lúa sinh trưởng tốt. Kết quả điều tra đồng ruộng cho thấy Rầy nâu, rầy lưng trắng(RLT) lứa 3 đã bắt đầu nở, mật độ tăng cao cục bộ ở các ruộng trũng, ruộng thường xuyên có nước, mật độ TB= 200 con/m2, nơi cao 1000 con/m2, cục bộ 2000 con/m2 , cá biệt 4000 con/m2 (Đắc Sơn, Minh Đức, Tiên Phong…) chủ yếu rầy non tuổi 1,2; diện tích nhiễm (DTN) 80 ha, trong đó nhiễm nặng 10 ha. Diện tích phòng trừ (DTPT) 4 ha.

THÔNG BÁO Kết quả thẩm định hồ sơ dự tuyển viên chức vào làm việc tại các Trường Mầm non, Tiểu học và THCS thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2014

20-11-2015

  UBND THỊ XÃ PHỔ YÊN   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HĐXT VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:    04  ...

Thông báo một số nội dung về xét tuyển viên chức vào làm việc tại các trường Mầm non, Tiểu học, THCS thị xã Phổ Yên năm 2014

13-11-2015

  UBND THỊ XÃ PHỔ YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HĐXT VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:      ...

THÔNG BÁO Về danh mục tài liệu kiểm tra, sát hạch khả năng hiểu biết đối với người dự tuyển vào ngành Giáo dục và ĐT thị xã Phổ Yên năm 2014

13-11-2015

  UBND THỊ XÃ PHỔ YÊN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HĐXT VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số:          ...

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về phòng, chống dịch sốt xuất huyết

24-09-2015

Ngày 17/9/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND về phòng, chống dịch sốt xuất huyết; Nội dung như sau:

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về phòng, chống dịch sốt xuất huyết

24-09-2015

Ngày 17/9/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND về phòng, chống dịch sốt xuất huyết; Nội dung như sau:

Công điện của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên về phòng, chống dịch sốt xuất huyết

24-09-2015

Ngày 17/9/2015, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành Công điện số 03/CĐ-UBND về phòng, chống dịch sốt xuất huyết; Nội dung như sau:

Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên

31-08-2015

Thông báo về việc: Điều chỉnh giá bán nước sạch năm 2015 tại khu vực Thị xã Phổ Yên và các vùng phụ cận

Khu vực phát triển đô thị thị trấn Ba Hàng mở rộng huyện Phổ Yên Đã được UBND tỉnh Thái Nguyên phê duyệt

18-06-2015

Theo quy định tại Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị, việc đầu tư phát triển đô thị phải theo hồ sơ khu vực phát triển đô thị được duyệt.

Thông báo tuyển viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2014

12-12-2014

  UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM HUYỆN PHỔ YÊN   Độc lập-Tự do-Hạnh phúc Số:...

Tham gia ủng hộ “Bếp ăn tình thương” Bệnh viện Đa khoa huyện Phổ Yên.

20-08-2014

THƯ MỜI  Tham gia ủng hộ “Bếp ăn tình thương” Bệnh viện Đa khoa huyện Phổ Yên.         Kính gửi:        - Các cơ quan, đơn vị, doanh...

Thông báo Về việc tăng cường làm việc những ngày cuối năm 2013

17-12-2013

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính và Kho bạc Nhà nước, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên. Được sự nhấ trí của Huyện Ủy, UBND huyện Phổ Yên.

Thông báo về việc tổ chức cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về chủ đề “Phổ Yên xây dựng và phát triển thị xã công nghiệp”

11-12-2013

Được sự nhất trí của thường trực Huyện ủy, UBND huyện Phổ Yên, Hội VHNT huyện Phổ Yên tổ chức cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về chủ đề “Phổ Yên xây dựng và phát triển thị xã công nghiệp”

Thông báo tuyển dụng viên chức ngành GD&ĐT năm 2013

25-10-2013

Căn cứ chỉ tiêu biên chế được giao, nhu cầu sử dụng biên chế của các Trường Mầm non, Tiểu học, và các quy định hiện hành về công tác tuyển dụng viên chức. Được sự thẩm định, đồng ý của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên, UBND huyện Phổ Yên thông báo chỉ tiêu tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các Trường Mầm non, Tiểu học trực thuộc huyện Phổ Yên năm 2013, cụ thể như sau:

Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên thông báo mời Chào hàng Cạnh tranh

08-08-2012

Sở Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên thông báo mời Chào hàng Cạnh tranh

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5009

Tổng truy cập: 1154572