Truy cập nội dung luôn

Thông báo

Công văn triển khai hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

08-09-2021

Ngày 08/9/2021, UIBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 1416/UBND-LĐTBXH về triển khai hỗ trợ người lao động không giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

Tổ chức dạy học đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

06-09-2021

Ngày 06/9/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 1408/UBND-GD V/v tổ chức dạy học đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

Công văn về việc lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện về thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên.

30-08-2021

Công văn về việc lấy ý kiến cử tri, thông qua HĐND cấp xã, cấp huyện về thành lập các phường thuộc thị xã Phổ Yên và thành lập thành phố Phổ Yên.

Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thị xã 6 tháng đầu năm 2021 đã được báo cáo UBND cấp thị xã.

12-07-2021

Thông báo công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách thị xã 6 tháng đầu năm 2021 đã được báo cáo UBND cấp thị xã.

Thông cáo Báo chí về việc đấu giá thành công quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Hồng Tiến, TX Phổ Yên

29-06-2021

Thông cáo Báo chí về việc đấu giá thành công quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Hồng Tiến, TX Phổ Yên

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư nông thôn xóm Vàng, xã Tân Hương, TX Phổ Yên.

31-05-2021

Ngày 23/4/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Quyết định số 3056/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư nông thôn xóm Vàng, xã Tân Hương, TX Phổ Yên.

Quyết định phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Citi Home, xã Tân Hương, TX Phổ Yên

31-05-2021

Ngày 23/4/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Quyết định số 3055/QĐ-UBND về phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu đô thị Citi Home, xã Tân Hương, TX Phổ Yên.

Thông báo kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình: Xây dựng quần thể Văn hóa - Thể thao - Công viên cây xanh thị xã Phổ Yên

06-05-2021

Ngày 06/5/2021 Ban quản lý DA đầu tư XD thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 06/TB-QLDA về kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình: Xây dựng quần thể Văn hóa - Thể thao - Công viên cây xanh thị xã Phổ Yên.

Thông báo V/v lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản.

04-05-2021

Ngày 04/5/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 278/TB-UBND về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản.

Thông báo Thông báo V/v công khai thông tin và tiếp nhận hồ sơ thành lập Cụm Công nghiệp Minh Đức 1, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

13-04-2021

Ngày 13/4/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 175/TB-UBND Thông báo V/v công khai thông tin và tiếp nhận hồ sơ thành lập Cụm Công nghiệp Minh Đức 1, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên.

Thông báo mời thi tuyển Phương án kiến trúc công trình: Xây dựng quần thể khu văn hóa thể thao, công viên cây xanh thị xã Phổ Yên.

25-02-2021

Ngày 25/02/2021, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 29/CV-QLDA về đề nghị đăng tải thông báo mời thi tuyển Phương án kiến trúc công trình: Xây dựng quần thể khu văn hóa thể thao, công viên cây xanh thị xã Phổ Yên.

Thông báo lấy ý kiến đóng góp vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Phổ Yên.

22-02-2021

Ngày 22/02/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 20/TB-UBND về việc lấy ý kiến đóng góp vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Phổ Yên.

Thông báo lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

04-02-2021

Ngày 03/02/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 15/TB-UBND về lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

Nghiêm túc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

31-01-2021

Ngày 31/01/2021, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Công văn số 409/UBND-KGVX về việc nghiêm túc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19

28-01-2021

Ngày 28/01/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 107/UBND-VP về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid - 19.

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2020.

12-01-2021

Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 09/TB-HĐTD kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2020.

Quyết định Ban hành Nội quy kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2020

30-12-2020

Ngày 30/12/2020, Hội đồng tuyển dụng thị xã Phổ Yên ban hành Quyết định số 243/QĐ-HĐTD về Ban hành Nội quy kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2020.

Quyết định phê duyệt hình thức xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Phổ Yên năm 2020

28-12-2020

Quyết định phê duyệt hình thức xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Phổ Yên năm 2020

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2; giới hạn nội dung ôn tập; nội dung liên quan đến xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Phổ Yên năm 2020

28-12-2020

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2; giới hạn nội dung ôn tập; nội dung liên quan đến xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Phổ Yên năm 2020

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên

05-11-2020

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:4469

Tổng truy cập: 9279482