Truy cập nội dung luôn

Thông báo

Thông báo mời thi tuyển Phương án kiến trúc công trình: Xây dựng quần thể khu văn hóa thể thao, công viên cây xanh thị xã Phổ Yên.

25-02-2021

Ngày 25/02/2021, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 29/CV-QLDA về đề nghị đăng tải thông báo mời thi tuyển Phương án kiến trúc công trình: Xây dựng quần thể khu văn hóa thể thao, công viên cây xanh thị xã Phổ Yên.

Thông báo lấy ý kiến đóng góp vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Phổ Yên.

22-02-2021

Ngày 22/02/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 20/TB-UBND về việc lấy ý kiến đóng góp vào Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Phổ Yên.

Thông báo lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

04-02-2021

Ngày 03/02/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 15/TB-UBND về lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2020.

12-01-2021

Ngày 12/01/2021, Hội đồng tuyển dụng thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 09/TB-HĐTD kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2020.

Quyết định Ban hành Nội quy kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2020

30-12-2020

Ngày 30/12/2020, Hội đồng tuyển dụng thị xã Phổ Yên ban hành Quyết định số 243/QĐ-HĐTD về Ban hành Nội quy kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2020.

Quyết định phê duyệt hình thức xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Phổ Yên năm 2020

28-12-2020

Quyết định phê duyệt hình thức xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Phổ Yên năm 2020

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2; giới hạn nội dung ôn tập; nội dung liên quan đến xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Phổ Yên năm 2020

28-12-2020

Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện dự xét tuyển vòng 2; giới hạn nội dung ôn tập; nội dung liên quan đến xét tuyển vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Phổ Yên năm 2020

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên

05-11-2020

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX thị xã trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên

Kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2020

04-11-2020

Kế hoạch xét tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN-GDTX trực thuộc UBND thị xã Phổ Yên năm 2020

Nghị quyết của ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025

03-11-2020

Nghị quyết của ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025

Thông báo danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thị xã Phổ Yên

20-10-2020

Thông báo danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thị xã Phổ Yên

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

04-08-2020

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

16-07-2020

Thông báo về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản

Báo cáo kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND thị xã năm 2020

06-07-2020

Báo cáo kết quả tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo trực thuộc UBND thị xã năm 2020

Vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2020

02-07-2020

Vận động xây dựng Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2020

Báo cáo vụ cháy trong khu vực quản lý của Kho K602 trên địa bàn xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên.

29-06-2020

Báo cáo vụ cháy trong khu vực quản lý của Kho K602 trên địa bàn xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên.

Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018.

18-12-2017

  Ngày 18/12/2017, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Kế hoạch số 148/KH-UBND về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018. Xem chi tiết tại đây

Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2018 trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

18-12-2017

Ngày 18/12/2017, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Kế hoạch triển khai công tác tư pháp năm 2018 trên địa bàn thị xã Phổ Yên. Xem chi tiết tai đây

Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

07-12-2017

Ngày 07/12/2017, Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 02/TB-TN&MT về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn thị xã Phổ Yên. Xem chi tiết tại...

Quyết định về việc công bố công khai số liệu Quyết toán Ngân sách năm 2016

27-11-2017

Chi tiết xem tại đây: Ngân sách năm 2016                                      Báo cáo

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3841

Tổng truy cập: 3942078