Truy cập nội dung luôn

Quy hoạch phát triễn

Thông báo lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

04-02-2021

Ngày 03/02/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Thông báo số 15/TB-UBND về lấy ý kiến góp ý Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030.

Tờ trình V/v thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035.

20-01-2021

Ngày 20/01/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Tờ trình số 06/TTr-UBND về thẩm định , phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035.

Tờ trình V/v thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035.

15-01-2021

Ngày 15/01/2021, UBND thị xã ban hành Tờ trình số 04/TTr-UBND V/v thẩm định, phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2035.

Tiến độ thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Phổ Yên.

15-01-2021

Ngày 15/01/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 46/UBND-TNMT về tiến độ thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thị xã Phổ Yên.

Báo cáo số liệu rà soát lập quy hoạch Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình.

14-01-2021

Ngày 14/01/2021, UBND thị xã ban hành Công văn số 44/UBND-TNMT V/v Báo cáo số liệu rà soát lập quy hoạch Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình.

Kế hoạch điều tra, thu thập số liệu phục vụ lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Phổ Yên.

12-01-2021

Ngày 12/01/2021, UBND thị xã Phổ Yên ban hành Công văn số 33/UBND-VP về điều tra, thu thập số liệu phục vụ lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 thị xã Phổ Yên.

QĐ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/5000 khu đô thị Ấm Diện 2, thị xã Phổ Yên

06-01-2021

Ngày 06/01/2021, UBND thị xã ban hành Quyết định số 28/QĐ-UBND về phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/5000 khu đô thị Ấm Diện 2, thị xã Phổ Yên

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:3363

Tổng truy cập: 3942913