Truy cập nội dung luôn

Phổ Yên chung tay phòng chống dịch bệnh COVID 19

Hướng dẫn Thực hiện quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn thị xã Phổ Yên

11-01-2022

Hướng dẫn Thực hiện quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm Covid-19 (F0) tại nhà/nơi lưu trú trên địa bàn thị xã Phổ Yên

Công văn V/v triển khai thực hiện quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 (F0) tại nhà/nơi lưu trú

10-01-2022

Công văn V/v triển khai thực hiện quản lý, chăm sóc và điều trị người nhiễm COVID-19 (F0) tại nhà/nơi lưu trú

Tờ trình Về việc sử dụng nguyên trạng Trung tâm Giáo dục quốc phòng

08-01-2022

Tờ trình Về việc sử dụng nguyên trạng Trung tâm Giáo dục quốc phòng

Công văn V/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Kế hoạch thực hiện quản lý và điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà/nơi lưu trú

06-01-2022

Công văn V/v xin ý kiến góp ý vào dự thảo Kế hoạch thực hiện quản lý và điều trị người nhiễm COVID-19 tại nhà/nơi lưu trú

báo cáo nhanh trường hợp nhiễm Covid 19.

05-01-2022

báo cáo nhanh trường hợp nhiễm Covid 19.

Công văn V/v thông báo cho học sinh tạm dừng đến Trường để phòng, chống dịch Covid-19.

05-01-2022

Công văn V/v thông báo cho học sinh tạm dừng đến Trường để phòng, chống dịch Covid-19.

Báo cáo nhanh các trường hợp nhiễm SAR-COVI-2 trên địa bàn Tổ 1, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

28-12-2021

Báo cáo nhanh các trường hợp nhiễm SAR-COVI-2 trên địa bàn Tổ 1, phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên

Quyết định ban hành Hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị

02-12-2021

Quyết định ban hành Hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí, cách ly, điều trị

Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã tại hội nghị triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

29-11-2021

Thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Thị ủy - Chủ tịch UBND thị xã tại hội nghị triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Công văn V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

29-11-2021

Công văn V/v tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Hướng dẫn tạm thời Quy trình tổ chức cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng, chống dịch Covid-19 đối với người tiếp xúc gần (F1) trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

29-11-2021

Hướng dẫn tạm thời Quy trình tổ chức cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú để phòng, chống dịch Covid-19 đối với người tiếp xúc gần (F1) trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

Quyết định về việc thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 số 2 tại Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

28-11-2021

Quyết định về việc thành lập Bệnh viện điều trị COVID-19 số 2 tại Trung tâm Y tế thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư trên địa bàn xóm Mãn Chiêm, xã Hồng Tiến

26-11-2021

Quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư trên địa bàn xóm Mãn Chiêm, xã Hồng Tiến

Quyết định v/v thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư trên địa bàn TDP An Bình, Đồng Tiến

26-11-2021

Quyết định v/v thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư trên địa bàn TDP An Bình, Đồng Tiến

Quyết định v/v thiết lập cách ly y tế tại cụm dân cư trên địa bàn thị xã xóm Hồ 2, xã Minh Đức thị xã Phổ Yên

25-11-2021

Quyết định v/v thiết lập cách ly y tế tại cụm dân cư trên địa bàn thị xã xóm Hồ 2, xã Minh Đức thị xã Phổ Yên

Báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19

24-11-2021

Báo cáo công tác phòng chống dịch Covid-19

Quyết định V/v thành lập vùng cách ly y tế tại khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên.

24-11-2021

Quyết định V/v thành lập vùng cách ly y tế tại khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên.

Quyết định V/v thành lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư trên địa bàn xóm Chùa I và Chùa 2 xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên.

24-11-2021

Quyết định V/v thành lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư trên địa bàn xóm Chùa I và Chùa 2 xã Đắc Sơn, thị xã Phổ Yên.

Công văn số 1781/UBND-VP - 10/11/2021 - UBND thị xã Phổ Yên V/v tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

11-11-2021

Công văn số 1781/UBND-VP - 10/11/2021 - UBND thị xã Phổ Yên V/v tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Phổ Yên.

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát dịch COVID 19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

10-11-2021

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát dịch COVID 19 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5053

Tổng truy cập: 11337136