Truy cập nội dung luôn

Tìm kiếm

Ban hành từ ngày
Đến ngày
STT Số ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 7/GP-UBND Điều chỉnh GPXD Cty Minh Phúc 24/01/2022
2 05/GP-UBND Giấy phép XD cấp cho ông Nguyễn Văn Hùng, xã Vạn Phái 17/01/2022
3 356/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của thị xã Phổ Yên. 13/01/2022 Bùi Văn Lương
4 02/GP-UBND Giấy phép xây dựng cấp cho ông, bà: Nguyễn Đức Hậu và Nguyễn THị Huyền. 05/01/2022
5 01/GP-UBND Giấy phép xây dựng cấp cho bà: Hoàng THị Huệ. 05/01/2022
6 213/GP-UBND Giấy phép xây dựng cấp cho ông Dương Chí Thanh và bà Đào Thị Tường Vi, Ba Hàng 24/12/2021
7 212/GP-UBND CPXD Trần Quang Thắng, Bãi Bông (Lần 2) 24/12/2021
8 211/GP-UBND Giấy phép xây dựng cấp cho ông Nguyễn Hoàng Anh (Ba Hàng) 23/12/2021
9 210/GP-UBND Giấy phép xây dựng cấp cho ông bà Trần Văn Quý - Đồng Thị Nhiên (Nam Tiến) 23/12/2021
10 209/GP-UBND Giấy phép xây dựng cấp cho ông Nguyễn Đoàn Tuấn - Hồng Tiến 22/12/2021
11 207/GP-UBND Giấy phép Xây dựng hộ ông Lê Hùng Dương 20/12/2021
12 206/GP-UBND Cấp phép XD hộ ông Đỗ Đình Hồng 20/12/2021
13 2008/UBND-TCKH Về việc báo cáo tình hình công khai quyết toán ngân sách năm 2020 trên địa bàn thị xã Phổ Yên 20/12/2021 Bùi Văn Lương
14 2006/UBND-TCKH Về việc báo cáo tình hình công khai ngân sách trên địa bàn thị xã Phổ Yên năm 2021 20/12/2021 Bùi Văn Lương
15 2004/UBND-TCKH Về việc báo cáo tình hình công khai, kê khai tài sản theo NĐ 151/2017 trên địa bàn thị xã Phổ Yên năm 2021 20/12/2021 Bùi Văn Lương
16 205/GP-UBND GPXD hộ ông Thảo (nhà số 2); Diện tích XD tầng 1 là 86m2 13/12/2021
17 204/GP-UBND Giấy phép xây dựng cấp cho Lê Văn Tám, xã Trung Thành 13/12/2021
18 203/GP-UBND Giấy phép xây dựng ông Hoàng Văn Sửu, xã Tân Hương 13/12/2021
19 202/GP-UBND Giấy phép xây dựng hộ ông Lê Văn Tám, xã Trung Thành 13/12/2021
20 201/GP-UBND Cấp phép XD hộ ông Nguyễn Tuấn Long và bà Nguyễn Thị Hồng, phường Ba Hàng 13/12/2021
Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5389

Tổng truy cập: 11337092