Truy cập nội dung luôn

Khai mạc Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính

13-01-2022 11:30

 Sáng 13/01, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên và UBND Thị xã phối hợp tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cải cách hành chính. Dự hội nghị có Lãnh đạo Sở Nội vụ Tỉnh Thái Nguyên. Thị xã có đồng chí Nguyễn Ngọc Thiện, Phó Chủ tịch UBND Thị xã.

Trong thời gian 02 ngày, 50 học viên là các đồng chí chuyên viên tham mưu, phụ trách công tác cải cách hành chính của các phòng ban, bộ phận tiếp nhận và trẻ kết quả Thị xã; cán bộ công chức tư pháp, văn phòng thống kê, địa chính, xây dựng các xã, phường được giới thiệu các chuyên đề về tình hình, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác Cải cách hành chính; công tác lao động thương binh và xã hội; Công tác Tư pháp - Hộ tịch cấp xã; Phổ biến quán triệt công tác CCHC của UBND huyện, thị xã; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số; và chuyên đề công tác kiểm soát thủ tục hành chính và giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Cùng với đó, tại lớp bồi dưỡng các học viên cũng đã trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan trong quá trình triển khai và thực hiện công tác cải cách hành chính, giúp cho đội ngũ công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính bổ sung, cập nhật, nâng cao kiến thức trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, áp dụng vào thực tiễn công việc của cơ quan, đơn vị. Qua đó, góp phần tham mưu tốt, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách thể chế, thủ tục hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức  hiện đại hóa hành chính và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn thị xã trong thời gian tới.

Đình Quỳnh.Bản đồ hành chính

Thống kê truy cập

Đang truy cập:5107

Tổng truy cập: 11336986