HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI.

 
 
PHÒNG LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ Xà HỘI THỊ XàPHỔ YÊN
 

I. Thông tin chung

- Tên đơn vị: Phòng Lao động – TB&XH thị xã Phổ Yên

- Địa chỉ: phường Ba Hàng – Phổ Yên – Thái Nguyên

- Điện thoại: 02803763339  -  Fax: 02803863222

- Email: laodongphoyen@gmail.com

II. Thông tin chi tiết

1. Lãnh đạo đơn vị

- Đồng chí: Dương Thị Ngọc Mỹ

  Chức vụ: Trưởng phòng

  Điện thoại: 02803663453

 

- Đồng chí: Ngô Ngọc Tâm

  Chức vụ: Phó Trưởng phòng

  Điện thoại: 02803708884

 

- Đồng chí: Ngô Việt Bắc

  Chức vụ: Phó Trưởng phòng

  Điện thoại: 02803763339
 

2. Chức năng, nhiệm vụ

* Chức năng

- Phòng Lao động – TB&XH thị xã Phổ Yên là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, có chức năng tham mưu, giúp UBND cấp thị xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực: lao động; việc làm; dạy nghề; tiền lương; tiền công; bảo hiểm xã hội; bảo hiểm thất nghiệp; an toàn lao động; người có công; bảo trợ xã hội; bảo vệ và chăm sóc trẻ em; phòng, chống tệ nạn xã hội; bình đẳng giới.

- Phòng Lao động – TB&XH có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc nhà nước để hoạt động theo quy định hiện hành; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND thị xã Phổ Yên, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên.

* Nhiệm vụ

- Trình Ủy ban nhân dân thị xã ban hành các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, năm năm và hàng năm; đề án; chương trình trong lĩnh vực lao động, người có công với nước và bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

- Trình Chủ tịch UBND thị xã ban hành các văn bản về lĩnh vực lao động, người  có công và xã hội thuộc thẩm quyền. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình về lĩnh vực lao động, người có công với nước và bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới trên địa bàn thị xã sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực được giao.

- Giúp UBND thị xã quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn kiểm tra hoạt động của các Hội và tổ chức phi Chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc lĩnh vực lao động, người có công với nước và bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật đối với các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở dạy nghề, giới thiệu việc làm, cơ sở giáo dục lao động xã hội, cơ sở trợ giúp trẻ em trên địa bàn huyện theo phân cấp, ủy quyền.

- Giúp UBND thị xã tổ chức thủ tục đăng ký dạy nghề; tổ chức quản lý, kiểm tra thực hiện các quy định về hoạt dộng dạy nghề của cá nhân, tổ chức theo phân cấp của UBND tỉnh.

- Hướng dẫn và tổ chức thực hiện quản lý nghĩa trang liệt sỹ, đài tưởng niệm, các công trình ghi công liệt sỹ, quỹ đền ơn đáp nghĩa.

- Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND các xã – thị trấn trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về lĩnh vực lao động, người có công với nước và bảo trợ xã hội.

- Phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với nước và các đối tượng chính sách xã hội. Tổ chức và hướng dẫn thực hiện chương trình giảm nghèo trên địa bàn thị xã.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách về lao động, người có công và bảo trợ xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chống lãng phí trong hoạt động lao động, người có công với nước và bảo trợ xã hội theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thị xã.

- Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công với nước và bảo trợ xã hội.

- Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Ủy ban nhân dân thị xã và Sở Lao động – Thương binh và xã hội.

- Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thị xã.

- Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thị xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.
 
Bản đồ hành chính
Văn bản điện tử Văn bản điện tử
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Liên kết web

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ PHỔ YÊN THÁI NGUYÊN

Giấy phép phép hoạt động số: 1572/GP-TTĐT do Sở TT&TT cấp ngày 08/12/2017

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - phường Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên

Điện thoại: 84-2803863662 - Fax: 84-2803863662

Email: vanphong.phoyen@thainguyen.gov.vn

Bản quyền thuộc về UBND thị xã Phổ Yên. Ghi rõ nguồn "www.phoyen.thainguyen.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này