HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

THANH TRA THỊ XÃ

I. Thông tin chung:

-    Tên đơn vị: Thanh tra thị xã Phổ Yên

-    Địa chỉ: Tổ dân phố 4, Phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

-    Điện thoại: 02803 764 567

-    Địa chỉ mail:

II. Thông tin chi tiết:

1.      Lãnh đạo đơn vị:

- Đ/c: Đỗ Tất Thành; Chức vụ: Chánh thanh tra

- Đ/c: Phạm Quang Thắng; Chức vụ: Phó Chánh thanh tra

2.      Chức năng, nhiệm vụ:

2.1. Chức năng:

Thanh tra thị xã trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện và giúp UBND thị xã thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

2.2. Nhiệm vụ:

- Trong quản lý Nhà nước về thanh tra thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Ủy ban nhân dân thị xã, Thanh tra thị xã có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

+ Xây dựng kế hoạch thanh tra trình Chủ tịch UBND cấp thị xã phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó;

+ Báo cáo kết quả về công tác thanh tra

+ Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Chủ tịch UBND thị xã, Thanh tra thị xã.

- Trong hoạt động thanh tra, Thanh tra thị xã có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

+ Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, của UBND các xã, phường;

+ Thanh tra vụ việc phức tạp, có liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã, UBND các xã, phường;

+ Thanh tra vụ việc khác do Chủ tịch UBND thị xã giao.

- Giúp UBND thị xã quản lý Nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện nhiệm vụ giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Giúp UBND thị xã quản lý Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng chống, tham nhũng.

Trên đây là các thong tin về tổ chức, bộ máy, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan Thanh tra thị xã Phổ Yên.

Bản đồ hành chính
Văn bản điện tử Văn bản điện tử
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Liên kết web

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ PHỔ YÊN THÁI NGUYÊN

Giấy phép phép hoạt động số: 1572/GP-TTĐT do Sở TT&TT cấp ngày 08/12/2017

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - phường Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên

Điện thoại: 84-2803863662 - Fax: 84-2803863662

Email: vanphong.phoyen@thainguyen.gov.vn

Bản quyền thuộc về UBND thị xã Phổ Yên. Ghi rõ nguồn "www.phoyen.thainguyen.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này