HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

Đội Quản lý thị trường Phổ Yên

 
I. Thông tin chung
-
Tên đơn vị: Đội Quản lý thị trường Phổ Yên
  Địa chỉ: Xóm Vàng, xã Tân Hương, huyện Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
  Điện thoại: 0280. 3863 106
  Email: qltttn.phoyen@gmail.com
II. Thông tin chi tiết
1. Lãnh đạo đơn vị
Ông: Nguyễn Thế Mạnh
  Chức vụ: Đội trưởng Quản lý thị trưởng Phổ Yên
  Điện thoại: 02803 863 922
- Ông: Tạ Ngọc Dần
  Chức vụ: Phó Đội Quản lý thị trưởng Phổ Yên
  Điện thoại: 02803 863 106
2. Chức năng nhiệm vụ
2.1. Chức năng:
 Đội Quản lý thị trưởng Phổ Yên trực thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên có chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật thương mại đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn.

2.2. Quyền hạn và trách nhiệm của lực lượng Quản lý thị trường:
 Khi tiến hành kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành luật thương mại, lực lượng quản lý thị trường có quyền hạn và trách nhiệm như sau:
 2.2.1. Quyền hạn:
 - Được quyền yêu cầu các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại cung cấp tình hình, số liệu, tài liệu, chứng cứ và trả lời những vấn đề cần thiết liên quan trực tiếp đến việc kiểm tra. Được quyền kiểm tra khi phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật thương mại tại hiện trường nơi sản xuất, cất giấu hàng hóa, tang vật, phương tiện vi phạm, sổ sách, chứng từ, hóa đơn, hợp đồng và các giấy tờ có liên quan khác.
 - Được quan hệ với các tổ chức, cá nhân có liên quan để xác minh, thu thập tình hình, số liệu, chứng cứ phục vụ cho công tác kiểm tra.
 - Yêu cầu các cơ quan chức năng giám định tang vật vi phạm trong trường hợp cần thiết.
 - Lập biên bản kiểm tra và kiến nghị các biện pháp giải quyết.
 - Được áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền và theo các quy định của pháp luật.
 2.2.2. Trách nhiệm:
 - Tuân thủ pháp luật, quy chế công tác và chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước có thẩm quyền và trước pháp luật về mọi hành vi và quyết định của mình.
 - Khi tiến hành việc kiểm tra phải xuất trình thẻ kiểm tra thị trường. Trong trường hợp pháp luật quy định việc thanh tra, kiểm tra phải có quyết định kiểm tra của cấp có thẩm quyền, đồng thời với việc xuất trình thẻ kiểm tra phải xuất trình quyết định kiểm tra.
 - Thực hiện đúng thủ tục thanh tra, kiểm tra, không gây phiền hà sách nhiễu, cản trở hoạt động thương mại bình thường và gây thiệt hại đến lợi ích hợp pháp của thương nhân.
 - Báo cáo với cơ quan có thẩm quyền kết quả thanh tra, kiểm tra và kiến nghị biện pháp giải quyết.

2.3. Nhiệm vụ của Đội quản lý thị trường:
2.3.1. Phát hiện, kiểm tra hàng nhập lậu, hàng cấm, hàng giả lưu thông trên thị trường, kiểm tra việc thực hiện đăng ký kinh doanh và chấp hành nội dung đã đăng ký. Kiểm tra việc chấp hành các quy định về thương nhân và hoạt động thương mại. Phát hiện các hành vi khác vi phạm pháp luật thương mại trên địa bàn theo sự phân công, phân cấp của Chi cục Quản lý thị trường quy định.
2.3.2. Áp dụng các biện pháp ngăn chặn và xử lý các vi phạm pháp luật thương mại theo thẩm quyền. Trong trường hợp vượt thẩm quyền của Đội thì báo cáo Chi cục trưởng hoặc UBND huyện xử lý.
2.3.3. Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn được phân công để kiểm tra và xử lý các vi phạm hành chính liên quan đến nhiều lĩnh vực.
2.3.4. Đề xuất với Chi cục để kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền các biện pháp quản lý thị trường, ngăn ngừa các vi phạm pháp luật thương mại trên địa bàn, những bất cập về cơ chế, chính sách, pháp luật thương mại cần được sửa đổi, bổ sung.
2.3.5. Tổng hợp tình hình thị trường trên địa bàn và thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
2.3.6. Kiểm tra hoạt động của kiểm soát viên về thực hiện quy chế công tác và chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường.
2.3.7. Quản lý và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức của Đội theo sự phân cấp quản lý. Quản lý tài chính, tài sản, phương tiện hoạt động, ấn chỉ, lưu trữ hồ sơ vụ việc theo quy định.
Bản đồ hành chính
Văn bản điện tử Văn bản điện tử
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Liên kết web

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ PHỔ YÊN THÁI NGUYÊN

Giấy phép phép hoạt động số: 1572/GP-TTĐT do Sở TT&TT cấp ngày 08/12/2017

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - phường Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên

Điện thoại: 84-2803863662 - Fax: 84-2803863662

Email: vanphong.phoyen@thainguyen.gov.vn

Bản quyền thuộc về UBND thị xã Phổ Yên. Ghi rõ nguồn "www.phoyen.thainguyen.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này