HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ

PHÒNG KINH TẾ

I. Thông tin chung:

- Tên đơn vị: Phòng Kinh tế thị xã Phổ Yên.

- Địa chỉ: Tổ dân phố 4, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 02803863138 – 02803563512

- Địa chỉ mail: phongkinhtephoyen@gmail.com

II. Thông tin chi tiết:

1. Lãnh đạo đơn vị:

- Đ/c: Dương Văn Hiến

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 01696999818

 

- Đ/c: Bùi Việt Bắc

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0912940180

 

- Đ/c: Nguyễn Thị Bạch Yến

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0988983481

 

- Đ/c: Nguyễn Văn Đoàn

Chức vụ: Phó trưởng phòng

Điện thoại: 0915212907

 

2. Chức năng, nhiệm vụ:

* Chức năng:

            Phòng Kinh tế là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Phổ Yên có chức năng tham mưu, giúp UBND thị xã thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về nông nghiệp, lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; tiểu thủ công nghiệp; khoa học và công nghệ; công nghiệp; thương mại.

            Phòng Kinh tế có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thị xã, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Công thương, Sở Nông nghiệp &PTNT, Sở Khoa học – Công nghệ.

* Nhiệm vụ:

Phòng Kinh tế là cơ quan thường trực của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Phổ Yên, cơ quan thường trực của Văn phòng điều phối chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới.

Trình UBND thị xã ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về phát triển công thương; nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản và phát triển nông thôn; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.

            Trình Chủ tịch UBND thị xã dự thảo các văn bản về lĩnh vực công thương, nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã.

            Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực công thương; nông - lâm nghiệp trên địa bàn thị xã.

                Giúp UBND thị xã hướng dẫn chuyên ngành đối với các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động của các hội và tổ chức phi chính phủ trên địa bàn thuộc lĩnh vực quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật.

            Tổ chức thực hiện công tác ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại và nông – lâm nghiệp; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ.

            Tổ chức bảo vệ đê điều, các công trình thuỷ lợi vừa và nhỏ; công trình nuôi trồng thuỷ sản; công trình cấp, thoát nước nông thôn; công trình phòng, chống lở, lụt, bão; quản lý mạng lưới thuỷ nông trên địa bàn theo quy định của pháp luật; công tác phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, sâu bệnh, dịch bệnh trên cây trồng và vật nuôi.

            Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với UBND các Phường, Xã trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực công thương, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn; về thực hiện các biện pháp chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, bảo vệ rừng, trồng rừng và khai thác lâm sản; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn.

            Đầu mối phối hợp tổ chức và hướng dẫn thực hiện nội dung liên quan đến phát triển nông thôn; tổng hợp tình hình, báo cáo UBND thị xã việc xây dựng và phát triển nông thôn trên địa bàn thị xã về các lĩnh vực: phát triển kinh tế hộ, trang trại, kinh tế hợp tác, hợp tác xã nông nghiệp; phát triển ngành, nghề, làng nghề nông thôn; khai thác và sử dụng nước sạch nông thôn; chế biến nông sản, lâm sản, thuỷ sản.

            Thống kê diễn biến rừng, tổ chức thực hiện các biện pháp canh tác phù hợp để khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên đất, nước cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thuỷ sản.

            Quản lý các hoạt động dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản; vật tư nông lâm nghiệp, phân bón và thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn thị xã.

            Tổ chức thực hiện công tác và hướng dẫn chính sách khuyến khích các tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp, mở rộng sản xuất - kinh doanh; tổ chức các hoạt động dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ, cung cấp thông tin, xúc tiến thương mại và đào tạo nguồn nhân lực cho các cơ sở sản xuất - kinh doanh thuộc lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, công nghiệp và thương mại khoa học và công nghệ.

            Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra và thanh tra việc thi hành pháp luật; tham mưu cho UBND thị xã giải quyết các tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về các lĩnh vực công thương, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

            Thực hiện nhiệm vụ thường trực của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã; đề xuất phương án, biện pháp và tham gia chỉ đạo việc phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai trong sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản trên địa bàn thị xã.

            Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao về các lĩnh vực công thương, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản, thuỷ lợi và phát triển nông thôn theo quy định của UBND thị xã và các Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

            Quản lý tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND thị xã.

            Thực hiện một số nhiệm vụ khác do UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã giao hoặc theo quy định của pháp luật.

Trên đây là thông tin về tổ chức, bộ máy, chức năng nhiệm vụ của đơn vị Phòng Kinh tế thị xã Phổ Yên.

Bản đồ hành chính
Văn bản điện tử Văn bản điện tử
Quảng Cáo
Video
Loading the video...
Liên kết web

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỊ XÃ PHỔ YÊN THÁI NGUYÊN

Giấy phép phép hoạt động số: 1572/GP-TTĐT do Sở TT&TT cấp ngày 08/12/2017

Địa chỉ: Tổ dân phố 4 - phường Ba Hàng - Phổ Yên - Thái Nguyên

Điện thoại: 84-2803863662 - Fax: 84-2803863662

Email: vanphong.phoyen@thainguyen.gov.vn

Bản quyền thuộc về UBND thị xã Phổ Yên. Ghi rõ nguồn "www.phoyen.thainguyen.gov.vn" khi phát hành lại thông tin từ website này